Podpora Zoo Praha

Projekty

Zoo Praha  |  25. 09. 2013


Zoo Praha je jedním z největších a nejúspěšnějších chovatelů sojkovců na světě. V současné době chováme na dvě desítky druhů, přičemž sedmnáct z nich se nám již podařilo rozmnožit. U sojkovců dvoubarvých jsme v roce 2010 dosáhli jako první v Evropě přirozeného odchovu, mezi lety 2006 a 2008 jsme rovněž úspěšně rozmnožovali sojkovce rezavočelé.

Na základě výsledků našeho chovu jsme byli přední ochranářskou mezinárodní společností ZGAP (The Zoological Society for the Conservation of Species and Populations) požádáni o spolupráci. Tato společnost se dlouhodobě věnuje získávání prostředků na ochranu druhů in situ a vyhledává experty, kteří se mohou zapojit do chovu ohrožených druhů v záchranných stanicích.

Na základě posledních alarmujících informací o neustálém snižování početnosti sojkovce dvoubarvého v přírodě bylo pro tento druh v rámci Cikananga WIldlife Center rozhodnuto o vybudování chovného centra. Renovaci a výstavbu nových voliér zafinancovala chovatelská instituce z Waddesdon Manor v Anglii. Zoo Praha byla pověřena rozdělením této podpory na základě analýzy svého zkušeného chovatele, který byl do Cikanangy vyslán v říjnu 2010. Hlavním cílem jeho půlročního pobytu bylo zaškolení domorodých pracovníků v chovu ptáků, zejména sojkovců. Mezi jeho další úkoly patřilo sestavení nových chovu schopných párů, dozor nad výstavbou chovatelského zařízení, jeho vybavení a sběr biologických dat.

Dnes se již ptáci ve stanici úspěšně rozmnožují a lze říci, že populace sojkovců dvoubarvých začíná být v centru stabilní. Stejně tak je tomu i s dalším druhem, pro nějž zde probíhá záchranný chov – špačkem černokřídlým. Nezbývá než doufat, že podobně příznivý vývoj nastane i u nově přidružených sojkovců rezavočelých, kteří v současnosti nikde v Evropě chováni nejsou. Dalším krokem v ochraně druhů pak bude jejich export do Evropy pro vytvoření oddělené záložní populace. Do něj se zapojí Zoo Praha, která stanici v Cikananze nadále pomáhá odborným poradenstvím.

 Archivní články z působení pražského chovatele: