Ochrana gaviála indického v Indii

Projekty

Zoo Praha  | 


Gaviál indický je kriticky ohrožený a jedinečný krokodýl mimořádné ochranářské hodnoty. Jedná se o vůbec nejvzácnějšího velkého živočicha indického subkontinentu. Cílem projektu je zabránit jeho vyhynutí.

Gaviál indický, foto (c) Miroslav Bobek, Zoo Praha Gaviál indický, foto (c) Miroslav Bobek, Zoo Praha

V povodí velkých řek severu indického subkontinentu žilo ve 40. letech 20. století odhadem až 10 000 dospělých jedinců. Dnes jejich celkový počet nepřesahuje 200, z toho jen asi 20 dospělých samců. Hlavní příčinou ohrožení je znečištění řek, stavba přehrad a masivní rybolov. Velký problém však představuje také nelegální těžba písku, která gaviálům ničí kladiště, a pytláctví. Posledním útočištěm gaviálů je řeka Čambal na severu Indie, kde přežívá drtivá většina zbývající divoké populace.

Zoo Praha se podílí na podpoře posledních divokých populací ve spolupráci s mezinárodní organizací Gharial Conservation Alliance (GCA). Ta sehrává klíčovou úlohu v záchraně gaviálů na Čambalu, její působnost však zasahuje celou Indii. GCA vede výzkum gaviálů a jejich prostředí, dohlíží na dodržování zákonů a prosazování jejich potřebných změn a spolupracuje s úřady. Usiluje také o zlepšení péče o chráněná území a zasazuje se o vzdělávání místních.

Gaviál indický, foto (c) Miroslav Bobek, Zoo PrahaGaviál indický, foto (c) Miroslav Bobek, Zoo Praha

Poháhejte s námi

Každou návštěvou zoo přispíváte částkou 2 Kč na ochranu ohrožených druhů zvířat v rámci projektu Koruna ze vstupného. Podpořit ochranu gaviála v Indii můžete také nákupem vybraných suvenýrů v areálu zoo, převodem libovolné částky na sbírku Pomáháme jim přežít nebo zasláním dárcovské sms. Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, na projekt přispějete částkou 29, 59 nebo 89 Kč. Využít můžete také variantu trvalého příkazu (každý měsíc se vámi zvolená částka automaticky zašle na konto Zoo Praha), a to na všechny uvedené částky. Pro zrušení trvalého příkazu zašlete SMS ve tvaru STOP OHROZENEDRUHY na číslo 87 777.

Sbírkové konto Pomáháme jim přežít č. ú. 43 - 680 466 0247 / 0100
DMS OHROZENEDRUHY 30
DMS OHROZENEDRUHY 60
DMS OHROZENEDRUHY 90
Jednorázovou DMS v tomto tvaru zašlete na číslo 87 777
DMS TRV OHROZENEDRUHY 30
DMS TRV OHROZENEDRUHY 60
DMS TRV OHROZENEDRUHY 90
Trvalou DMS v tomto tvaru zašlete na číslo 87 777

 

Vynaložení prostředků:

V minulých letech podpořila pražská zoo záchranné operace GCA např. nákupem vybavení (vč. motorového člunu), s pomocí kterého mohou gaviálí hlídky účinněji dohlížet na dění na řece. V místech, která se dříve stávala obětí ilegálního sběru vajec, se tak dnes líhnou desítky mláďat gaviálů.

Dlouhodobě spolufinancujeme opatření gaviálů vysílačkami a jejich sledování; získané poznatky jsou zásadní při plánování dalších kroků na ochranu těchto pozoruhodných krokodýlů. A protože žádný ochranářský projekt nelze úspěšně vést bez podpory místních obyvatel, velké úsilí věnujeme rovněž osvětě mezi vesničany žijícími v oblastech, kde gaviálové žijí. Vzdělávací aktivity realizované organizací GCA na Čambalu – a nově také na řece Son – pražská zoo nejen finančně podporuje, ale navíc sama vyrábí naučné materiály pro místní děti.

Ve všech našich aktivitách na pomoc gaviálům hodláme pokračovat i nadále.


Zakupte si některý z dárkových předmětů s logem Pomáháme jim přežít v e-shopu Zoo Praha. Část z výtěžku triček, hrnečků, knížek, cd či dvd je určen na ochranářské projekty.