Ochrana gaviála indického v Indii

Projekty

Zoo Praha  | 


Gaviál indický je kriticky ohrožený a jedinečný krokodýl mimořádné ochranářské hodnoty. Jedná se o vůbec nejvzácnějšího velkého živočicha indického subkontinentu a někteří Indové ho dokonce považují za posvátného.

Gaviál indický, foto (c) Miroslav Bobek, Zoo Praha Gaviál indický, foto (c) Miroslav Bobek, Zoo Praha

Gaviál je vývojově unikátním krokodýlem, který se v řadě rysů liší od svých příbuzných. S maximální délkou přes šest metrů patří k největším krokodýlům, přesto jsou jeho výlučnou potravou ryby, které loví výrazně pinzetovitě protaženými čelistmi.

V povodí velkých řek na severu indického subkontinentu žilo ve 40. letech 20. století odhadem až 10 000 dospělých jedinců. Dnes jejich celkový počet dosahuje čísla kolem 480, z toho je jen asi 72 dospělých samců. Jedním z hlavních problémů je zábor a přeměna životního prostředí, znečištění řek, stavba přehrad a intenzivní rybolov. Velký problém představuje také nelegální těžba písku, která gaviálům ničí vhodná kladiště, a pytláctví spojené s poptávkou po výrobcích z jejich kůže. 

Gaviál indický, foto (c) Miroslav Bobek, Zoo Praha

Poháhejte s námi

Každou návštěvou zoo přispíváte částkou 5 Kč na ochranu ohrožených druhů zvířat v rámci projektu Pět korun ze vstupu. Podpořit ochranu gaviála v Indii můžete také nákupem vybraných suvenýrů v areálu zoo, převodem libovolné částky na sbírku Pomáháme jim přežít nebo zasláním dárcovské sms. Cena jednorázové DMS je 30, 60, 90 nebo 190 Kč, na projekt přispějete částkou 29, 59, 89 nebo 189 Kč. Využít můžete také variantu trvalého příkazu (každý měsíc se vámi zvolená částka automaticky zašle na konto Zoo Praha). Pro zrušení trvalého příkazu zašlete SMS ve tvaru STOP OHROZENEDRUHY na číslo 87 777.

Sbírkové konto Pomáháme jim přežít č. ú. 43 - 680 466 0247 / 0100
DMS OHROZENEDRUHY 30
DMS OHROZENEDRUHY 60
DMS OHROZENEDRUHY 90
DMS OHROZENEDRUHY 190
Jednorázovou DMS v tomto tvaru zašlete na číslo 87 777
DMS TRV OHROZENEDRUHY 30
DMS TRV OHROZENEDRUHY 60
DMS TRV OHROZENEDRUHY 90
DMS TRV OHROZENEDRUHY 190
Trvalou DMS v tomto tvaru zašlete na číslo 87 777

 

Vynaložení prostředků:

V minulých letech podpořila pražská zoo záchranné operace Gharial Conservation Alliance (GCA) např. nákupem vybavení (vč. motorového člunu), s pomocí kterého mohou gaviálí hlídky účinněji dohlížet na dění na řece. V místech, která se dříve stávala místy ilegálního sběru vajec, se tak dnes líhnou desítky mláďat gaviálů. Zoo Praha také dlouhodobě spolufinancuje sledování gaviálů pomocí vysílaček, které přineslo cenné údaje o způsobu života těchto krokodýlů. Do té doby nebyl známý například fakt, že dvakrát ročně táhnou několik set kilometrů. Tyto informace se následně promítnou do jejich faktické ochrany a to nejen na území, kde jsou běžně vidět, ale i na místa, kam migrují.

Velké úsilí je věnováno rovněž osvětě mezi vesničany bydlícími v oblastech, kde gaviálové žijí. Vzdělávací aktivity realizované organizací GCA pražská zoo nejen finančně podporuje, ale navíc sama vyrobila naučné materiály v podobě omalovánek pro místní děti.

Ve všech našich aktivitách na pomoc gaviálům hodláme pokračovat i nadále.

Partneři projektu

S podporou:

logo MHMP 800px sRGB 200                               

 

Spolupracují: