Návrat koně Převalského do Mongolska

Projekty

Zoo Praha  | 


Kůň Převalského (Equus przewalski) – poslední druh divokého koně vůbec – je světu znám od roku 1881. O necelých sto let později, na přelomu 60. a 70. let 20. století, byl však ve volné přírodě vyhuben. Přežil jen v péči zoologických zahrad.

Autor: Petr Juračka Autor: Petr Juračka

Mimořádnou zásluhu na zachování koně Převalského má Zoo Praha, která od roku 1959 vede celosvětovou plemennou knihu tohoto druhu. Pod vedením prof. Veselovského se Zoo Praha stala jedním z hlavních organizátorů mezinárodních převozů koní do jejich původní vlasti.

První transport do Číny proběhl v roce 1988. O čtyři roky později směřovaly dva transporty do Mongolska, stejně jako v dalších letech. Reintrodukce probíhaly zejména v režii nizozemských, německých a švýcarských organizací. Zoo Praha se tehdy do návratu divokých koní zapojila v letech 1998 a 2000 předáním čtyř „převaláků“, kteří byli v rámci zahraničních transportů dopraveni do oblastí Tachin Tal a Hustain Nuru.

Aktuální informace naleznete na webovém speciálu Návrat divokých koní

Zoo Praha již několik let úspěšně zajišťuje ve spolupráci s Armádou ČR a mezinárodní organizací ITG (International Takhi Group) samostatné převozy. Mezi lety 2011 a 2017 jsme z ČR do Mongolska dovezli každoročně mezi třemi a čtyřmi koňmi – dosud dvacet sedm. První transport mířil do Chomiin talu, následně již armádní speciály létaly do Tachin talu, jenž leží v Přísně chráněné oblasti Gobi B. Tam byly navíc přepraveni čtyři koně vnitrostátním transportem přímo v Mongolsku – z oblasti Chustaj nurú. a další čtyři jsme v roce 2016 přepravili v rámci Mongolska z jedné oblasti do druhé.

Aktivity Zoo Praha se v Mongolsku v rámci projektu Návrat divokých koní neomezují jen na transporty koní, ale spolu s dalšími organizacemi jde pomoc i jinam. V roce 2013 zde byla zrekonstruována nemocnice ve vesnici Bij, která poskytuje ošetření asi 300 rodinám žijícím v této oblasti a také strážcům národního parku Gobi B. Poté byla též vybudována 140metrová studna s pitnou vodou, založen ekoklub pro děti a dovezeno potřebné vybavení zlepšující pracovní podmínky strážců. To vše se podařilo díky velkým snům, odvaze a neobvyklé obětavosti lidí, kterým není osud koně Převalského lhostejný. Díky záchranným projektům nyní žije v Mongolsku ve volné přírodě více než 500 koní, z toho 194 v Přísně chráněné oblasti Gobi B.

Pomáhejte s námi!

Podpořit návrat koní Převalského do jejich pradávné vlasti můžete i Vy, a to například návštěvou zoo (z každé návštěvy zoo putuje pět korun na naše speciální sbírkové konto), nákupem vybraných suvenýrů v areálu zoo, převodem libovolné částky na sbírku Pomáháme jim přežít nebo zasláním dárcovské sms. Cena jednorázové DMS je 30, 60, 90 nebo 190 Kč, na projekt přispějete částkou 29, 59, 89 nebo 189 Kč. Využít můžete také variantu trvalého příkazu (každý měsíc se vámi zvolená částka automaticky zašle na konto Zoo Praha), a to na všechny uvedené částky. Pro zrušení trvalého příkazu zašlete STOP OHROZENEDRUHY na číslo 87 777.

Sbírkové konto Pomáháme jim přežít č. ú. 43 - 680 466 0247 / 0100
DMS OHROZENEDRUHY 30
DMS OHROZENEDRUHY 60
DMS OHROZENEDRUHY 90
DMS OHROZENEDRUHY 190
jednorázovou DMS v tomto tvaru zašlete na číslo 87 777
DMS TRV OHROZENEDRUHY 30
DMS TRV OHROZENEDRUHY 60
DMS TRV OHROZENEDRUHY 90
DMS TRV OHROZENEDRUHY 190
trvalou DMS v tomto tvaru zašlete na číslo 87 777

 

Partneři projektu

S podporou:

logo MHMP 800px sRGB 200                 

 

         

 

 

Spolupracují: