Návrat koně Převalského do Mongolska

Projekty

Zoo Praha  | 


Kůň Převalského (Equus przewalski) – poslední druh divokého koně vůbec – je světu znám od roku 1881. O necelých sto let později, na přelomu 60. a 70. let 20. století, byl však ve volné přírodě vyhuben. Přežil jen v péči zoologických zahrad.

Autor: Petr Juračka Autor: Petr Juračka

Mimořádnou zásluhu na zachování koně Převalského má Zoo Praha, která od roku 1959 vede celosvětovou plemennou knihu tohoto druhu. Pod vedením prof. Veselovského se Zoo Praha stala jedním z hlavních organizátorů mezinárodních převozů koní do jejich původní vlasti.

První transport do Číny proběhl v roce 1988. O čtyři roky později směřovaly dva transporty do Mongolska, stejně jako v dalších letech. Reintrodukce probíhaly zejména v režii nizozemských, německých a švýcarských organizací. Zoo Praha se tehdy do návratu divokých koní zapojila v letech 1998 a 2000 předáním čtyř „převaláků“, kteří byli v rámci zahraničních transportů dopraveni do oblastí Tachin Tal a Hustain Nuru.

Aktuální informace naleznete na webovém speciálu Návrat divokých koní

 

Přestože mezinárodní transporty v poslední době prakticky ustaly, daří se Zoo Praha uskutečňovat samostatné převozy. Mezi lety 2011 a 2016 jsme z ČR do Mongolska dovezli každoročně mezi třemi a čtyřmi koňmi – dosud dvacet tři, a další čtyři jsme v roce 2016 přepravili v rámci Mongolska z jedné oblasti do druhé.

Stáda divokých koní by v drsné mongolské stepi nepřežila bez dlou­hodobé podpory. Součástí projektu Návrat divokých koní je proto nejen vlastní vypouštění koní do přírody, ale také materiální pomoc strážcům národních parků i komunitám v oblastech, kde koně žijí, a osvěta místních obyvatel. Prostřednictvím Zahraniční rozvojové spolu­práce České republiky poskytla Zoo Praha v minulých letech strážcům národního par­ku Gobi B terénní vozy, sněžný skútr, GPS navigaci a další potřebné vybavení. Podpořila také výstavbu strážních domku a seníku, aby mohli být koně v tuhých zimách přikrmováni. S podporou pražské zoo byl založen ekoklub pro mongolské děti a postavena nemocnice ve vesnici Bij.

Pomáhejte s námi!

Podpořit návrat koní Převalského do jejich pradávné vlasti můžete i Vy, a to například návštěvou zoo (z každé návštěvy zoo putují dvě koruny na naše speciální sbírkové konto), nákupem vybraných suvenýrů v areálu zoo, převodem libovolné částky na sbírku Pomáháme jim přežít nebo zasláním dárcovské sms.  Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, na projekt přispějete částkou 29, 59 nebo 89 Kč. Využít můžete také variantu trvalého příkazu (každý měsíc se vámi zvolená částka automaticky zašle na konto Zoo Praha), a to na všechny uvedené částky. Pro zrušení trvalého příkazu zašlete STOP OHROZENEDRUHY na číslo 87 777..

Sbírkové konto Pomáháme jim přežít č. ú. 43 - 680 466 0247 / 0100
DMS OHROZENEDRUHY 30
DMS OHROZENEDRUHY 60
DMS OHROZENEDRUHY 90
jednorázovou DMS v tomto tvaru zašlete na číslo 87 777
DMS TRV OHROZENEDRUHY 30
DMS TRV OHROZENEDRUHY 60
DMS TRV OHROZENEDRUHY 90
trvalou DMS v tomto tvaru zašlete na číslo 87 777

Zakupte si některý z dárkových předmětů s logem Pomáháme jim přežít v e-shopu Zoo Praha. Část z výtěžku triček, hrnečků, knížek, cd či dvd je určen na ochranářské projekty.