Podpořte záchranné projekty Zoo Praha pomocí unikátních kiosků!

Pomáháme jim přežít

Zoo Praha  |  31. 08. 2017


Přispět na záchranu čtyř ohrožených druhů, jakými jsou kůň Převalského, gorila nížinná, gaviál indický či laoš, lze nově pomocí unikátních kiosků - dotykových obrazovek s integrovanou platební funkcí, které uvádí do provozu Zoo Praha jako první na světě. Jsou umístěny na pěti stanovištích v areálu zoo a návštěvníci si sami mohou zvolit, na který projekt jejich příspěvek poputuje.

 

Dotykové obrazovky s integrovanou platební funkcí


Ostatní projekty

 • Reintrodukce orlosupa bradatého
 • Reintrodukce puštíka bělavého
 • Reintrodukce sovy pálené ve středních Čechách
 • Reintrodukce a monitoring sýčka obecného na území Prahy a ve Středních Čechách
 • Monitoring volně žijící kolonie kvakoše nočního v areálu zoologické zahrady
 • Monitoring populace slípky zelenonohé v Trojské kotlině
 • Péče a monitoring populace užovky podplamaté, užovky hladké a ještěrky zelené v Trojské kotlině

Internetové speciály

Toulavý autobus Toulavý autobus vozí již od roku 2013 školáky prvního stupně z pralesních oblastí Kamerunu na exkurze do záchranné stanice Méfou nebo do zoologické zahrady Mvogt-Betsi, aby zde absolvovaly vzdělávací program a naučili se, že gorily nejsou maso na talíři, nýbrž fascinující živočichové potřebující naší ochranu.

Návrat divokých koní Pražská zoo sehrává dlouhodobě klíčovou roli v záchraně ohrožených koní Převalského ve volné přírodě. Ve spolupráci s Armádou ČR zajišťuje návrat koní do Přísně chráněné oblasti Gobi B v jihozápadním Mongolsku.Pomáhejte s námi

I vy se můžete zapojit do podpory našich projektů

Záchranné projekty Zoo Praha můžete podpořit tak, že zašlete libovolný finanční příspěvek na sbírkové konto Zoo Praha s názvem „Pomáháme jim přežít“, číslo účtu 43 – 680 466 0247 / 0100.

Využijte také dárcovské sms!
Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, na projekt přispějete částkou 29, 59 nebo 89 Kč. Využít můžete také variantu trvalého příkazu (každý měsíc se vámi zvolená částka automaticky zašle na konto Zoo Praha), a to na všechny uvedené částky. Pro zrušení trvalého příkazu zašlete SMS ve tvaru STOP OHROZENEDRUHY na číslo 87 777.

ProjektText jednorázové DMSText trvalého příkazu
POMÁHÁME JIM PŘEŽÍT DMS OHROZENEDRUHY 30
DMS OHROZENEDRUHY 60
DMS OHROZENEDRUHY 90
DMS TRV OHROZENEDRUHY 30
DMS TRV OHROZENEDRUHY 60
DMS TRV OHROZENEDRUHY 90

 

Přispějte pomocí dotykových obrazovek
Přispět na záchranu čtyř ohrožených druhů, jakými jsou kůň Převalského, gorila nížinná, gaviál indický či laoš, lze nově pomocí unikátních kiosků - dotykových obrazovek s integrovanou platební funkcí, které uvádí do provozu Zoo Praha jako první na světě. Jsou umístěny na pěti stanovištích v areálu zoo a návštěvníci si sami mohou zvolit, na který projekt jejich příspěvek poputuje. Více se dozvíte zde.

 

Pomoc ohroženým druhům chutná skvěle! 
Každou zakoupenou porcí vepřového vindaloo v Gulab Restaurant nebo kuřete po kamerunsku v Restauraci Oceán přispějete 15 Kč na projekty "Pomáháme jim přežít". Více se dozvíte
zde.

Děkujeme!

Zoo Praha představila v Miláně na Expu 2015 prostřednictvím e-Bolidu in-situ projekty, na kterých se podílí.

Už na začátku 20. století si vědci uvědomovali nezbytnost soustavnější práce v oblasti ochrany přírody. V roce 1948 vznikla Mezinárodní unie na ochranu přírody a přírodních zdrojů, známá pod zkratkou IUCN. Významným počinem...
Mezinárodní obchod s divokými zvířaty je jedním z největších viníků stojících za vymíráním druhů. Poptávka je obrovská – po exotických domácích mazlíčcích, po surovinách pro tradiční lidovou medicínu (jako jsou...
(European Association of Zoos and Aquaria) neboli Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií sdružuje instituce z celé Evropy, působí však i na celosvětové úrovni. Jejími členy jsou především zoologické zahrady a akvária, ale...
EEP, česky nazývaný Evropský záchovný program, je společný projekt evropských zoologických zahrad, jehož podstatou je spolupráce při chovu některých ohrožených druhů zvířat. Jeho činnost zajišťuje Evropská asociace...
Plemenné knihy slouží k přesné registraci všech zvířat daného druhu, která jsou chována v lidské péči. S jejich pomocí lze sestavovat chovné skupiny tak, aby nedocházelo k nežádoucímu příbuzenskému křížení apod.
Všechny druhy rostlin i živočichů se v České republice těší jisté míře ochrany. Těm z nich, které jsou ohrožené, vzácné či vědecky a kulturně velmi významné, je však poskytována ochrana o něco přísnější.
(The World Association of Zoos and Aquariums) neboli Mezinárodní asociace zoologických zahrad a akvárií je zastřešující organizací sdružující zoologické zahrady a akvária na celém světě.

Aktuální počasíPRAHA Česko Khovd Mongolsko Yaoundé Kamerun Agra Indie Stara Zagora Bulharsko Jáva, Indonésie Ochrana ptáků v Indonésii Luang Prabang Laos


ZOOPRAHA.CZ

Návštěvní kniha

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní