Centrum Méfou: Richard a synové (starý pavilon goril)

Pavilony


Gorily můžete v areálu Zoo Praha navštívit hned na dvou místech. Zatímco v pavilonu Rezervace Dja je k vidění chovná skupina, zde v Centru Méfou, můžete pozorovat naši samčí skupinu goril v čele s Richardem.

Gorilí samec Richard (na snímku) obývá pavilon v dolní části zoo se svými syny Kiburim a Nuruem. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha Gorilí samec Richard (na snímku) obývá pavilon v dolní části zoo se svými syny Kiburim a Nuruem. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Moderní pavilon poskytuje Richardovi a jeho synům vše, co potřebují k naprosté spokojenosti. Sluncem zalitý výběh využívají gorilé samci především v létě, zimní měsíce tráví v prostorné vnitřní expozici vybavené množstvím parkosů a hraček. V tomto pavilonu, který si možná pamatujete i z reality show Odhalení, se narodilo několik mláďat včetně prvního gorilího mláděte v Česku – samičky Moji. 

Technické zajímavosti

Pavilon má čtvercový půdorys, pultovou střechu z polykarbonátu a doplňuje ho venkovní travnatý výběh. Vytápění je řízeno počítačem a zajišťují ho sluneční kolektory a tepelné čerpadlo. Vyhřívané jsou umělé skály i podlahy v expozicích. Po povodních v srpnu 2002 prošel pavilon i výběh rekonstrukcí a znovu byl otevřen v říjnu 2003. Plocha pavilonu činí 798 m2, plocha výběhu 811 m2.

Obyvatelé

Tak jako stárnoucí samci v přírodě, byl i Richard, vůdce někdejší skupiny, nahrazen mladým stříbrohřbetým samcem. Volně žijící samci goril, kteří nemají své samice, se někdy sdružují do skupin. Richard teď v původním pavilonu žije se svými syny Kiburim a Nuruem. Plní zde důležitou roli dominantního
samce mládenecké skupiny, která je díky jeho přítomnosti stabilnější. Chovná skupina goril byla v roce 2022 přesunuta do nového pavilonu v horní části zoo. 

Sousední expozici obývají pásovci a malé drápkaté opice tamaríni.

Doba výstavby: 2000–2001
Náklady na stavbu: 36 milionů Kč
Projektant: ateliér DŮM A MĚSTO, sdružení architektů
Zhotovitelé: PSJ holding a. s., Jihlava / KVADRA, sdružení výtvarníků
Investor stavby:

Hlavní město Praha

Pavilon otevřen:

2001

Pavilon goril


Letecký pohled na nový pavilon goril z dubna 2022. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Ve středu 28. září 2022 jsme otevřeli nový pavilon goril! Je jednou z největších staveb v Zoo Praha a je koncipován tak, aby návštěvníkům poskytl zážitek cesty Kamerunem. Ostatně Rezervace Dja jsme ho nazvali podle oblasti, kde...

Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Majestátní, jedineční a vzácní; z velehor i z nížin, z polopouští i z tropických pralesů. Takoví jsou papoušci, kteří se spolu s několika desítkami dalších ptačích druhů zabydleli v Rákosově...