Rezervace Dja: nový pavilon goril

Pavilony


Ve středu 28. září 2022 jsme otevřeli nový pavilon goril! Je jednou z největších staveb v Zoo Praha a je koncipován tak, aby návštěvníkům poskytl zážitek cesty Kamerunem. Ostatně Rezervace Dja jsme ho nazvali podle oblasti, kde se v Kamerunu podílíme na ochraně přírody. 

Letecký pohled na nový pavilon goril z dubna 2022. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha Letecký pohled na nový pavilon goril z dubna 2022. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

K novému pavilonu vede jednak lávka od západního okraje Údolí slonů a jednak cesta od Afrického domu, která nabízí nečekané pohledy na výběh žiraf. Navíc přímo před pavilonem vznikl další vchod do zoo se zastávkou autobusů MHD. 

Orientační plánek Rezervace Dja


Podrobnější informace o pavilonu naleznete v brožuře, kterou si můžete zdarma stáhnout ve formátu pdf.

Obálka brožury Rezervace Dja: nový pavilon goril

Základní informace

Nový pavilon goril nese název Rezervace Dja podle konkrétní oblasti v Kamerunu, kde Zoo Praha od roku 2013 realizuje svůj projekt Toulavý autobus. Díky důkladné znalosti tamních reálií se do pavilonu podařilo přenést pozoruhodně věrohodnou atmosféru afrického venkova i tropického deštného lesa.

Živá zeleň, občasný deštík, reálné zvuky pralesa, velkolepé nástěnné malby, autentické artefakty ve školní třídě i ve stanu strážců nebo vysloužilý Toulavý autobus – to vše umožní návštěvníkovi vlastními smysly poznat prostředí, které gorily obývají v Africe. Objekt navíc poskytuje řadu možností, jak seznámit veřejnost s aktivitami na ochranu zvířat přímo v místě jejich výskytu (in situ) a získat pro ně podporu.

Náhodná není ani volba základní barvy pavilonu: červená je půda ve střední Africe i všudypřítomný prach hlinitých cest. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Technické zajímavosti

Pro stavbu nového pavilonu byla vybrána lokalita na konci výběhů Afrického domu pod viničním domem Sklenářkou. Výhodou tohoto umístění v horní části areálu je, že se nachází mimo zátopovou oblast. Odlehlost zvoleného místa od zbytku areálu současně otevřela zajímavé možnosti – k pavilonu vedou dvě nové lávky a vznikl u něj nový vstup do zoo.

Rezervace Dja je jedním z největších expozičních celků Zoo Praha, zároveň se však snaží maximálně splynout s přírodním prostředím lokality. Železobetonová konstrukce je situována do nejnižšího místa parcely a je z větší části zapuštěna pod úroveň terénu. Místa, která nemohla být z provozních a technických důvodů přisypána vytěženou zeminou, aby se pavilon „ztratil v krajině“, byla připodobněna skalnatému nebo hlinitému svahu a hojně ozeleněna. Také střecha s velkými prosklenými plochami a světlíky je řešena jako vegetační. Tvarově tak stavba vytváří dojem travnatého kopce a z nejvíce exponovaných pohledů je minimálně viditelná.

Prostorově velkorysá stavba je citlivě zasazena do terénu a neruší pohled na Sklenářku. Střecha pavilonu je bohatě osázena vegetací. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha


Přírodně pojatý interiér pavilonu skrývá promyšleně řešené provozní a chovatelské zázemí, jež poskytuje pavilonu do značné míry soběstačnost. Vedle plynové kotelny, strojovny vzduchotechniky či dieselagregátu zde najdeme mrazicí a chladicí boxy, sklady a několik technických místností, které navazují na hospodářský dvůr. Dvě přípravny krmiva umožňují vzájemný kontakt zvířat s chovateli a dostatečně široké chodby zajišťují plynulý pohyb zaměstnanců i manipulaci se zásobovacími kontejnery a transportními boxy.

Kočkodani Brazzovi nahlížejí do přípravny, kde jim vrchní chovatel primátů Martin Vojáček chystá krmnou dávku. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha


Hlavním architektem stavby nového pavilonu goril je Ing. arch. Petr Bouřil ze studia ABM architekti, s. r. o. Stavební práce od prvního výkopu do předání stavby trvaly 29 měsíců, celkové náklady dosáhly částky 300 milionů korun.

Atmosféra pralesa

Předobrazem pro ztvárnění místa, kde gorily spolu s dalšími druhy žijí, byl skutečný les v Biosférické rezervaci Dja a jeho okolí – kamerunský venkov. Díky pečlivě laděným detailům zažijí návštěvníci pavilonu dobrodružné putování kamerunskou přírodní rezervací překypující obrovským množstvím rostlinných i živočišných druhů. K věrné iluzi tropického deštného lesa vedle živých rostlin a rosení přispívá prostorový zvuk, nástěnné malby i speciální 3D strom s modely zvířat.

Dobrodružný průchod pod padlým kmenem se bude jistě líbit nejen dětem. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha


Kamerunský venkov reprezentuje v pavilonu především školní třída vytvořená tak, aby byla co nejvěrnější kopií skutečné třídy v Somalomu – malém městě na okraji Biosférické rezervace Dja. Věrohodnost naší třídě propůjčují jednotlivé detaily: speciálně tvarované cihly podsvícené tak, že imitují okna afrických škol, stylizované zdi třídy umazané od všudypřítomného červeného prachu nebo výukové plakáty dovezené z Kamerunu. Přímo z kamerunské školy v Somalomu jsme dopravili i školní lavice. Zoo Praha je pro pavilon získala výměnou za zajištění lavic nových.

Školní třída v novém pavilonu poskytuje skvělý prostor pro oblíbené výukové programy, příměstské tábory či dětské zookroužky a zooškoly. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha


Z Kamerunu jsme do nového pavilonu dovezli také nejrůznější artefakty. Jsou to především masky, které se na některých místech dodnes používají během tradičních obřadů a slavností. Kromě nich mohou návštěvníci v prostorách prodejny se suvenýry vidět i ukázky současných afrických uměleckých děl.

Prezentace in situ projektů

Před vstupem do pavilonu stojí někdejší Toulavý autobus, který postupem času v Kamerunu technicky dosloužil, a tak ho nahradil nový. Původní vozidlo bylo převezeno do Čech, jeho interiér prošel přestavbou a bude sloužit jako naučná expozice o projektu. 

České děti se tak na chvíli ocitnou v kůži svých kamerunských protějšků a na palubě skutečného Toulavého autobusu nahlédnou do ochrany přírody v praxi. Vyzkoušejí si některé otázky z testu, který vyplňují kamerunské děti před samotnou jízdou, a seznámí se s trasou autobusu, již malí Kamerunci s projektem absolvují.

První Toulavý autobus, který po kamerunských cestách najezdil desetitisíce kilometrů, je nyní vystaven před novým pavilonem goril. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha


Samotné příčiny ohrožení fauny v Biosférické rezervaci Dja reprezentují v pavilonu artefakty v podobě pytláckých ok a imitace zbraní zabavených pytlákům. Tyto předměty jsou součástí stanu strážců lesa – venkovní expozice představující jejich terénní základnu. Boj s pytláky není pro strážce pouhým povoláním, nýbrž posláním, bojem za zachování unikátních živočichů, pro které je Biosférická rezervace Dja jedním z posledních útočišť.

Stan strážců lesa dokresluje autentickou atmosféru okolí pavilonu. Jeden z jeho předobrazů v africkém Kamerunu na obrázku dole. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Služby návštěvníkům 

Stejnou pozornost, s jakou jsme přistupovali k expozicím pro zvířata a k chovatelskému zázemí, jsme při stavbě nového pavilonu věnovali i prostorům pro návštěvníky. Hlediště před vnitřní i venkovní expozicí goril nepochybně překvapí svou velikostí a i další strategicky umístěná posezení nabídnou skvělé výhledy.

Velkokapacitní hlediště před venkovním výběhem rodinné skupiny goril. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha


Velkou pozornost jsme věnovali také systému osvětlení. Návštěvnický prostor je stejně temný jako spodní patro deštného lesa, do expozic jde naopak světlo skrz obrovské prosklené plochy střechy, a divácký zážitek ani pořízené fotografie tak neruší odraz v expozičních sklech. Samostatnou kapitolou je plně automatizované speciální osvětlení rostlin – fytolampy svítí v noci, aby přes den nerušily návštěvníky. Zároveň byly před expoziční skla nainstalovány opony, aby gorily a další chovaná zvířata měla v noci tmu.

Zajímavé jsou i obrazovky nad vnitřním hledištěm. Na dvou monitorech tam běží online kamerový přenos z expozic s identifikací goril. Obrazovka třetí pak nabízí bohatý doplňkový obsah, díky němuž se zájemci dozvědí víc o gorilách v Zoo Praha a v přírodě a také o Biosférické rezervaci Dja v Kamerunu, o pytlácích i o strážcích.

Myšleno bylo i na mlžení, které osvěží návštěvníky v parných dnech, samozřejmostí jsou prostorově velkorysé toalety, úschovné boxy nebo parkoviště pro kola před vstupem.

V e-shopu Zoo Praha si můžete pořídit například tričko s motivem gorilí samice Duni. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha


Ve výstupní části pavilonu je situována prodejna vyzdobená autentickými artefakty dovezenými přímo z Kamerunu. Zájemci si zde budou moci zakoupit nové suvenýry z řady Rezervace Dja a produkty ze speciální edice s motivy zvířat z nového pavilonu jako mikiny, trička různých barev, klobouky, kšiltovky, figurky goril inspirované samicí Duni a samcem Kisumu, zápisník nebo KPZ krabičku jako stvořenou pro dobrodružné výpravy.

Obyvatelé

Chovnou skupinu goril nížinných v novém pavilonu tvoří dominantní samec Kisumu, samice Duni – dcera slavné pražské gorily Moji, která byla prvním mládětem tohoto druhu narozeným v českých a slovenských zoo, dále samice Kijivu, její poloviční sestra Shinda se svým synem Ajabuem a nejstarší gorila Kamba, která jako jediná pochází z přírody. V novém pavilonu gorilí skupina vůbec poprvé sdílí expozici s jiným živočišným druhem – společnost jim zde dělají guerézy pláštíkové, jimž promyšleně řešený prostor umožňuje, aby se vlastním vstupem kdykoli přesunuly do zázemí. 

Na snímku zleva Shinda, Ajabu a Kijivu. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha


Vedle vnitřní expozice mají gorily a guerézy k dispozici také prostorný venkovní výběh se vzrostlými stromy, kterým navíc protéká uměle vybudovaný potůček. Ten napájí přilehlou „bažinku“, ve které se gorily mohou brodit.

Vedle stylizované africké vesnice se v pavilonu zabydleli urostlí hlodavci, kteří mohou dorůstat až velikosti kočky – krysy obrovské. Expozici sdílí s kaloni plavými. V další společné expozici pak uvidíte talapoiny severní a osináky africké. Jakmile skončí karanténa nového páru goril, na jejich místo se nastěhují kočkodani Brazzovi a štětkouni afričtí. Vivária pak osídlila pestrá směsice menších obyvatel pralesního podrostu: želva ohebná, žabka afrička ozdobná, velký pavouk nefila a různé druhy hmyzu. 

Afrička ozdobná, drobná hnědooranžová žabka z čeledi rákosničkovitých se stříbřitě bílým vzorem. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Související příspěvky

Slavnostní zahájení stavby nového pavilonu goril 9. listopadu 2019


Letecký pohled na nový pavilon goril z dubna 2022. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Ve středu 28. září 2022 jsme otevřeli nový pavilon goril! Je jednou z největších staveb v Zoo Praha a je koncipován tak, aby návštěvníkům poskytl zážitek cesty Kamerunem. Ostatně Rezervace Dja jsme ho nazvali podle oblasti, kde...

Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Majestátní, jedineční a vzácní; z velehor i z nížin, z polopouští i z tropických pralesů. Takoví jsou papoušci, kteří se spolu s několika desítkami dalších ptačích druhů zabydleli v Rákosově...