První Toulavý autobus

Jak jsme v pavilonu vytvářeli atmosféru Kamerunu


 

První Toulavý autobus, který po kamerunských cestách najezdil desetitisíce kilometrů, je nyní vystaven před novým pavilonem goril. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha První Toulavý autobus, který po kamerunských cestách najezdil desetitisíce kilometrů, je nyní vystaven před novým pavilonem goril. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Před vstupem do pavilonu stojí někdejší Toulavý autobus, který postupem času v Kamerunu technicky dosloužil, a tak ho nahradil nový.

Původní vozidlo bylo převezeno do Čech, jeho interiér prošel přestavbou a bude sloužit jako naučná expozice o projektu. České děti se tak na chvíli ocitnou v kůži svých kamerunských protějšků a na palubě skutečného Toulavého autobusu nahlédnou do ochrany přírody v praxi. Vyzkoušejí si některé otázky z testu, který vyplňují kamerunské děti před samotnou jízdou, a seznámí se s trasou autobusu, již malí Kamerunci s projektem absolvují.

Foto: Miroslav Bobek
Od roku 2013 provozuje Zoo Praha v Kamerunu projekt Toulavý autobus, díky němuž děti z okolí Biosférické rezervace Dja absolvují vzdělávací program završený setkáním s živými gorilami. Vůz vystavený před novým pavilonem goril ujel po asfaltových i hliněných cestách desetitisíce kilometrů a přepravil stovky školáků. Nyní bude sloužit – stejně jako v Kamerunu – vzdělávacím programům pro školy a veřejnost. 

Since 2013, Prague Zoo has been operating a Wandering Bus project in Cameroon, which provides children from around the Dja Biosphere Reserve with an educational programme including an encounter with live gorillas. The bus displayed at the new gorila house has travelled tens of thousands of kilometres on both asphalt and dirt roads and transported hundreds of schoolchildren. It will serve now for educational programmes for schools and the public, just as it used to in Cameroon.

Foto: Archiv Zooo Praha

Foto: Archiv Zoo Praha
Toyota Coaster původně vozila školačky v Saúdské Arábii.
The Toyota Coaster originally transported schoolgirls in Saudi Arabia.

 

Foto: Vít Lukáš
 
Foto: Vít Lukáš
Slavnostní uvedení proběhlo ve městečku Somalomo na okraji rezervace Dja, kde má autobus základnu.
The launch ceremony was held in the town of Somalomo on the edge of the Dja reserve, where the bus is based.

 

Foto: Khalil Baalbaki

Foto: Khalil Baalbaki
Patronem projektu se stal fotbalista Karel Poborský, jehož popularita napomohla získat přízeň místních.
The patron of the project was the famous Czech footballer Karel Poborský, whose popularity helped win the favour of the locals.

 

Foto: Archiv Zoo Praha

Foto: Archiv Zoo Praha
Pro mnohé děti byl výlet autobusem vůbec první cestou mimo jejich vesnici. Strávily na něm několik dní.
For many of the children, the bus trip was their first ever trip outside their village. They spent several days on it.

 

Foto: Khalil Baalbaki

Foto: Khalil Baalbaki
V počátcích se jezdilo až do záchranné stanice v Limbe na pobřeží Atlantiku, téměř 600 km od Biosférické rezervace Dja.
In the early days, the bus travelled as far as the rescue station in Limbe on the Atlantic coast, almost 600 km from the Dja Biosphere Reserve.

 

Foto: Archiv Zoo Praha

Foto: Archiv Zoo Praha
Stav cest se nakonec podepsal i na autobusu, který po čtyřech letech dosloužil.
The state of the roads eventually took its toll on the bus, which ran out of service after four years.

 

Foto: Martina Matysová

Foto: Martina Matysová
Nahradil ho nový Toulavý autobus, který se liší nejen vzhledem, ale i rozšířeným itinerářem.
It was replaced by the new Wandering Bus, which differs not only in appearance but also in its extended itinerary.

 

Související odkazy: