Africký dům

Pavilony


Africký dům, foto: Tomáš Adamec, Zoo Praha Africký dům, foto: Tomáš Adamec, Zoo Praha

Technické zajímavost

Celý pavilon, jehož půdorys tvoří tři vetknuté elipsy, je částečně zapuštěný do terénu a zastřešený dřevěným lepeným krovem. Vybaven je klimatizací a má zabudované podlahové i stěnové vytápění, které v expozičních stájích sahá do výšky 6 m. Chovatelské zázemí je tvořeno stájemi, které lze libovolně propojovat, přípravnou a sklady. V objektu je zaveden kamerový systém monitorování zvířat s výstupy v přípravně. Interiér pavilonu je řešen jako část africké vesnice s výhledem do sluncem zalité savany. Plocha pavilonu činí 973 m2, plocha výběhu 22 921 m2.

Obyvatelé

Pavilon je určen především pro skupinu žiraf severních núbijských, nacházejí se zde ale také expozice pro další zvířata z africké savany, jako jsou hrabáči, dikdikové, snovači a saranče. Přilehlý travnatý výběh využívají v létě nejen žirafy, ale také několik druhů antilop, zebry a pštrosi.

 

Doba výstavby: 2000–2001
Náklady na stavbu: 55 milionů Kč
Projektant: architektonický ateliér AND s. r. o., Praha
Zhotovitelé: PSJ holding a. s., Jihlava / KVADRA, sdružení výtvarníků / ak. soch. Jaroslav Urbánek / ARBBO, Milevsko
Investor stavby:

Hlavní město Praha

Pavilon otevřen:

2001

Africký dům


Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Majestátní, jedineční a vzácní; z velehor i z nížin, z polopouští i z tropických pralesů. Takoví jsou papoušci, kteří se spolu s několika desítkami dalších ptačích druhů zabydleli v Rákosově...

Údolí slonů. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Půl kilometru dlouhá stezka vinoucí se kolem Údolí slonů je plná zážitků. Vychutnat si můžete nejen jedinečné výhledy na početné sloní stádo, ale i jízdu na unikátním sloním trenažéru, desítky originálních asijských...