Afrika zblízka

Pavilony


  Opuštěné africké město pomalu zabírá příroda. Objevte podivuhodný svět medojedů, bércounů, želv či pavouků. Pozor, abyste se neztratili ve spletitém skalním labyrintu!

Interiér pavilonu Afrika zblízka. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha Interiér pavilonu Afrika zblízka. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Technické zajímavosti

Stojí v místech Pavilonu malých živočichů z 50. let. Ten byl pro špatný technický stav mezi lety 2003 a 2004 kompletně přestavěn, změnil se jeho interiér, venkovní prostor i jméno. Zachován byl pouze jeho celkový půdorysný tvar. Před pavilonem Afrika zblízka se nachází kamenné bludiště s expozicemi o ploše 1 150 m2, na které navazuje budova o ploše 625 m2. Celek je řešen jako cesta Afrikou od pouští k lesům, přes opuštěné a pískem zaváté město, kde se bývalých lidských příbytků znovu zmocnila příroda. Jedinečné je řešení terárií a insektárií (ocelová konstrukce a skleněné nádrže skryté v přírodních materiálech).

Doba výstavby: 2003–2004
Náklady na stavbu: 10 milionů Kč
Projektant: Ing. J. Opat
Zhotovitelé: Zoo Praha / Vodnář, Praha / ak. soch. Jaroslav Urbánek / KVADRA, sdružení výtvarníků
Investor stavby:

Hlavní město Praha

Pavilon otevřen: (1956) 2004

Obyvatelé Afriky zblízka

Pavilon nabízí ojedinělou expozici malých a středních živočichů z Afriky, od bezobratlých přes obojživelníky a plazy až po savce. Jeho koncepce umožňuje představit i druhy žijící v podzemí nebo aktivující v noci. Převažují pouštní druhy, najdete zde nicméně i obyvatele savan a lesů.

Afrika zblízka


Letecký pohled na nový pavilon goril z dubna 2022. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Ve středu 28. září 2022 jsme otevřeli nový pavilon goril! Je jednou z největších staveb v Zoo Praha a je koncipován tak, aby návštěvníkům poskytl zážitek cesty Kamerunem. Ostatně Rezervace Dja jsme ho nazvali podle oblasti, kde...

Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Majestátní, jedineční a vzácní; z velehor i z nížin, z polopouští i z tropických pralesů. Takoví jsou papoušci, kteří se spolu s několika desítkami dalších ptačích druhů zabydleli v Rákosově...