Sečuán – pavilon ptáků z podhůří Himálaje

Pavilony


Zurčící vodopád, v němž se osvěžuje elektricky modrý samec ireny tyrkysové. Opodál vychází z šumějících bambusů pestře zbarvený satyr. A v korunách kolem vás poletují další desítky mimořádně vzácných ptáků. Vítejte v Sečuánu.

Bambusové houštiny skýtají útočiště ptákům. Foto: Tomáš Adamec, Zoo Praha Bambusové houštiny skýtají útočiště ptákům. Foto: Tomáš Adamec, Zoo Praha

Technické zajímavosti

Vznikl jako replika původního Pavilonu vodních ptáků z 50. let, který projektoval Ing. Turek a který v zoo stál až do roku 2002, kdy ho zničila povodeň. Pavilon má nepravidelný půdorys, prosklení po obvodu a šikmou střechu se světlíkem. Zázemí přímo navazuje na expoziční prostor, který je společný pro zvířata i návštěvníky. Podlaha v expozici je tvořena přírodním podkladem, který umožňuje růst přirozené vegetace (bambusů, pěnišníků a dalších rostlin). Pavilon má plochu 450 m2. Před ním se nachází expozice dikobrazů, ze severu pak k němu přiléhá průchozí voliéra Dunajská delta, kde žijí evropské druhy ptáků, vázané svým způsobem života na blízké okolí vody.

Obyvatelé

Pavilon je stejně jako jeho předchůdce určen pro ptáky. Oproti starému pavilonu zde však místo vodních a mokřadních druhů (včetně plameňáků) žije okolo 20 druhů ptáků z podhůří Himálaje a celý interiér je pojat jako imitace jejich domovského prostředí.

Doba výstavby: 2003–2004
Náklady na stavbu: 17 milionů Kč
Projektant: Ateliér Reno, Praha
Zhotovitelé: Skanska, a. s., Praha / KVADRA, sdružení výtvarníků
Investor stavby:

Hlavní město Praha

Pavilon otevřen:

2004

Sečuán

Od 8. do 22.9.2017 bude z důvodu rekonstrukce zeleně a oprav uzavřen pavilon Sečuán.


Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Majestátní, jedineční a vzácní; z velehor i z nížin, z polopouští i z tropických pralesů. Takoví jsou papoušci, kteří se spolu s několika desítkami dalších ptačích druhů zabydleli v Rákosově...

Údolí slonů. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Půl kilometru dlouhá stezka vinoucí se kolem Údolí slonů je plná zážitků. Vychutnat si můžete nejen jedinečné výhledy na početné sloní stádo, ale i jízdu na unikátním sloním trenažéru, desítky originálních asijských...