Jamajské lesy

Osm jedinečných expozic

Zoo Praha  |  20. 09. 2019


Mezi ostrovy Karibiku zaujímá Jamajka třetí místo svou rozlohou – ale první v počtu endemických ptačích druhů. Většina z nich je vázaná na lesy, které kdysi pokrývaly téměř celý ostrov. Dnes však nenarušené lesy tvoří jen asi 8 % území.

Hlavním obyvatelem expozice Jamajské lesy, která má rozlohu 21 m2, je amazoňan jamajský zdržující se především ve větvích. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha. Hlavním obyvatelem expozice Jamajské lesy, která má rozlohu 21 m2, je amazoňan jamajský zdržující se především ve větvích. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha.

Nejrozsáhlejší porosty původních lesů se zachovaly v Cockpit Country, těžko přístupné krasové oblasti v srdci Jamajky, která dokonce dala jméno svébytnému krasovému útvaru – takzvanému cockpitovému krasu. Krajina je zde hustě posetá oblými kopci, mezi kterými se vinou hluboké závrty, rýhy a strže vytvořené tropickými lijáky. Přestože zde často prší, voda vápencovým podložím rychle odtéká a rostliny s ní proto musí umět dobře hospodařit.

Cockpit Country představuje důležité útočiště pro druhy, které již jinde na Jamajce o vhodné prostředí přišly. Vyskytuje se zde řada endemitů, přičemž celosvětový areál některých z nich se omezuje na jediný kopec! Zároveň se jedná o nejvýznamnější ptačí území Jamajky, obývané až na jednu výjimku všemi zdejšími ptačími endemity, včetně obou druhů amazoňanů – jamajského a černozobého. 90 % světové populace amazoňana černozobého žije právě zde!

Ilustrace: Pavel Procházka

Mezi další zajímavé ptačí druhy z Cockpit Country patří například endemický datel jamajský, hojně rozšířený kolibřík červenozobý – jeden z nejznámějších zdejších endemitů a národní pták Jamajky – nebo maličký hmyzožravý todi zelený, jeden z pěti zástupců čeledi todiovitých, která se na celém světě vyskytuje právě jen v Karibiku.

 


Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Brazílii si spojujeme s amazonským deštným lesem. Prostředí na severovýchodě země je ovšem zcela odlišné. Krajině dominují svědecké hory a křižují ji hluboké rokle. Horké a suché podnebí svědčí kaktusům. To je caatinga.

Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Tropická Nová Guinea je druhým největším ostrovem světa – rozkládá se na území desetkrát větším, než je Česká republika. Jejím středem se táhnou velehory o výšce evropských Alp, porostlé z větší části...

Ara Learův. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Ara Learův je papoušek takřka nevyčíslitelné hodnoty; jednu dobu byl dokonce považován za vyhynulého. V přírodě žije výhradně v malé části brazilské caatingy – v suché krajině porostlé trnitým bušem a kaktusy a křižované roklemi. Právě v jejich stěnách si arové hloubí hnízdní nory.

Kakadu palmový. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Kakadua palmového si s jiným druhem papouška takřka nelze splést. K jeho typickým znakům patří černé peří, tmavý zobák, červená lysina na tvářích (která v rozčilení rudne) a především dlouhá...

Ara hyacintový. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Největší papoušek světa bývá přezdíván „modrým králem zelené Brazílie“. Doma je v srdci Jižní Ameriky, včetně největšího mokřadu světa, Pantanalu. Odchyt pro trh s domácími mazlíčky jej ve 20. století přivedl téměř...


Nestor kea. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Hravý, zvídavý a inteligentní nestor kea je jediným skutečně vysokohorským papouškem světa. Obývá novozélandské Jižní Alpy a mnoho času tráví na zemi, kde i hnízdí. Na rozdíl od většiny jiných papoušků se neživí jen plody...

Tricha orlí. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Zvláštní papoušek, jehož červeným peřím se tradičně zdobí obyvatelé Nové Guineje, má na svém jídelníčku převážně ovoce. I proto je jeho hlava částečně lysá – díky tomu si tricha neumaže peří sladkými šťávami....


Amazoňan jamajský. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Pražský chov těchto vzácně chovaných papoušků patří k nejúspěšnějším na světě, proto pro amazoňany jamajské vedeme Evropskou plemennou knihu.

Mada modrotemenný. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Papoušek nezvyklého jména obývá deštné lesy i plantáže více než čtyřicítky ostrovů tropických Filipín. V zoologických zahradách i soukromých chovech je skutečnou raritou. V Česku odchovala první mláďata v roce...


Papoušek patagonský. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Tento otužilý Jihoameričan z chladných oblastí Patagonie a podhůří Jižních And hnízdí na papoušky poměrně nezvykle: v norách ve strmých svazích. Zoo Praha papoušky patagonské množila již v 50. letech 20. století, jako jedna z...

Kystráček indonéský. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Někdy se uvádí také pod jménem zoborožík přílbový. Zoo Praha tento druh chová jako jediná zoologická zahrada v Evropě a jedna z mála na světě. Téměř na dosah se těmto temperamentním ptákům přiblížíte v...


Oslavte s námi otevření Rákosova pavilonu vzácných papoušků s některými z našich krásných a originálních suvenýrů, které jsme pro vás v Zoo Praha připravili.