O projektu Let It Grow

Let It Grow

Zoo Praha  |  16. 05. 2016


Zoo Praha, to nejsou pouze expozice vzácných a ohrožených druhů zvířat, ale také jedinečný areál, tvořený rozmanitým prostředím. Je domovem mnoha unikátních a vzácných druhů živočichů a rostlin. Naší společnou snahou je přírodu kolem nás chránit a pomáhat jí. Připojte se k nám a zapojte se do mezinárodní kampaně Let it Grow!. Dejte šanci přírodě ve svém okolí!

Ptáci, kteří hnízdí v dutinách, mohou v zoo využít některou ze stovky budek rozvěšených mezi stromy. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha Ptáci, kteří hnízdí v dutinách, mohou v zoo využít některou ze stovky budek rozvěšených mezi stromy. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Bohatství druhů, které v ­Zoo Praha žijí, není jen mimořádnou devízou, ale také velkým závazkem. V zoo si toho jsme vědomi a pomáháme přírodě například rozvěšováním budek pro ptáky a ­netopýry nebo péčí o ­staré stromy. Významné jsou i velké projekty, jakými byly revitalizace mlýnského náhonu či ­ochrana unikátních skal kolem Zakázanky a jejich obyvatel. V ­roce 2014 byla dokonce přímo v­ zoo vyhlášena chráněná přírodní památka.

Příroda je náš domov

Příroda v našem nejbližším okolí je často velmi opomíjená a místo pestré palety druhů, které by kolem nás mohly žít, najdeme ve městech stále častěji jen několik málo nejodolnějších. Rozmanitost druhů má přitom nesmírný význam: čím více druhů na určitém místě žije, tím je systém stabilnější a zdravější. Ochuzené prostředí je křehké a citlivé, což se negativně promítá do života všech jeho obyvatel – včetně nás lidí.

 

Co mohu dělat právě já?

 • Chránit přírodu ve svém okolí, v místě svého bydliště – hlavně stanoviště ohrožených obojživelníků, plazů, motýlů, brouků a dalších živočichů.
 • Pomáhat aktivně návratu mizejících druhů. 
 • Vyvěšením ptačí či netopýří budky.
 • Výrobou a udržováním ptačího krmítka.
 • Výrobou ptačího napajedla.
 • Záchranou starého stromu, který je domovem mnoha živočichů.
 • Ponecháním hromádky shrabaného listí nebo hromady dřeva na zahradě.
 • Zhotovením hmyzího hotelu.
 • Vybudováním malé vodní plochy (např. zahradního jezírka).
 • Osetím části zahrady luční směsí.
 • Pěstováním medonosných rostlin (patří mezi ně i většina běžných bylinek), jejichž nektar poskytuje potravu včelám.
 • Vysázením keřů, které poskytují jedlé plody.
 • Omezením používání mechanizace, postřiků a umělých hnojiv na zahradě.
 • Upřednostňováním našich původních, odolných druhů zahradních rostlin.
 • Nekupovat výrobky těch společností, které jsou hlavními ničiteli přírody.
 • Informovat o problematice ochrany přírody a kampani Dejme šanci přírodě své okolí.

Pestrá nabídka květů od jara do podzimu, dostatek úkrytů pro ptáky i bezobratlé, dozrávající plody a semena i zvolna trouchnivějící pařez či kláda jsou v přírodní zahradě potěchou pro oči a vítaným útočištěm pro četné živočichy. Foto: Romana Anděrová, Zoo Praha

Dnešní módou jsou zahrady, v nichž většinu plochy zaujímá úhledně posekaný trávník (a běda, když se v něm ukáže i pampeliška!), doplněný několika zakrslými jehličnany nebo okrasnými cizokrajnými keři. Nechybí bazén...

Ptáci, kteří hnízdí v dutinách, mohou v zoo využít některou ze stovky budek rozvěšených mezi stromy. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Pražská zoo je příkladem skutečnosti, že i ve městě lze nabídnout volně žijícím zvířatům vhodné podmínky k životu. Za domov si ji vybrala řada druhů: plži, pavouci, ptáci i savci.


 

Příroda kolem nás

 

 

let it grow eshop

Přírodě může dát šanci každý z nás. Staňte se také součástí kampaně Let It Grow! V našem oficiálním e-shopu naleznete třeba ptačí budky pro malé druhy sýkor, modřinku, parukářku a uhelníčku. Přilákejte ptačí sousedy na svoji zahradu.