WAZA

Základní informace

Zoo Praha  |  21. 08. 2013


(The World Association of Zoos and Aquariums) neboli Mezinárodní asociace zoologických zahrad a akvárií je zastřešující organizací sdružující zoologické zahrady a akvária na celém světě.

Její členskou základnu tvoří přes 300 jednotlivých zoologických zahrad z více než 50 zemí světa, regionální asociace (které dohromady sdružují dalších více než 1 000 zahrad a akvárií), partnerské organizace a korporátní partneři. Zahrady a akvária pod záštitou WAZA ročně navštíví přes 700 milionů návštěvníků, což je desetina světové populace – dopad asociace je tedy skutečně globální.  

Hlavním posláním WAZA je sjednocovat principy a metody zoologických zahrad a akvárií a stanovovat zásady pro zvyšování úspěchů jejich ochranářské práce.

K cílům WAZA patří:

  • Podporovat a koordinovat spolupráci mezi zahradami, akvárii a národními i regionálními sdruženími (jako je např. EAZA) a jejich složkami
  • Podporovat výchovu a vzdělávání v oblasti ekologie a ochrany přírody
  • Podporovat ochranu volně žijících zvířat a výzkum v zájmu účinnější ochrany přírody
  • Reprezentovat zoo a akvária v jiných mezinárodních organizacích, seskupeních a fórech (např. IUCN, CITES)
  • Podporovat spolupráci s jinými ochranářskými organizacemi
  • Zasazovat se o co nejvyšší úroveň v chovu zvířat a péči o jejich pohodu

WAZA vydává vlastní časopis a zpravodaj, má internetové stránky (www.waza.org) a podílí se na nejrůznějších mezinárodních kampaních na ochranu ohrožených druhů. Pod záštitou WAZA jsou vedeny mezinárodní plemenné knihy  a probíhají záchovné programy pro více než 800 druhů živočichů. WAZA rovněž podporuje zapojení zoo a akvárií při ochraně přírody přímo v místě jejího ohrožení (ochrana in situ).

Historie
První organizace tohoto typu vznikla v roce 1935 v Basileji a nesla název IUDZG (Mezinárodní unie ředitelů zoologických zahrad). Během války však zanikla a byla obnovena pod stejným názvem v roce 1946 v Rotterdamu. V roce 1948 se IUDZG stala zakládajícím členem IUCN (Mezinárodní unie na ochranu přírody). Současný název získala asociace v roce 2000.

Struktura
V čele WAZA stojí výbor, který zastřešuje činnost sekretariátu, jednotlivých komisí (např. Komise pro etiku a pohodu zvířat), pracovních skupin a členské základny. Sekretariát WAZA sídlí v Bernu. Výbor WAZA tvoří prezident s viceprezidentem a 7 členů, volených na dva roky. Plenární, technická a administrativní jednání a setkání jednotlivých pracovních skupin a komisí probíhají na každoroční konferenci WAZA. V roce 2011 se hostitelem této prestižní události stala pražská zoologická zahrada.

Související články: