Články

Články

Ačkoli jsou gorily nížinné dosud nejhojnějším poddruhem goril, jejich početnost ubývá znepokojující rychlostí. Odlesňování a pytláctví patří mezi hlavní příčiny ohrožení nejen goril, ale i luskounů a dalších vzácných savců tropické Afriky. 

Toulavý autobus je projekt zaměřený na environmentální vzdělávání mladých generací a šíření povědomí o ochraně goril a afrického tropického deštného lesa.

Vzděláváním a osvětou místních obyvatel a materiální podporou strážců lesa přispíváme kromě ochrany goril i k ochraně dalších ohrožených druhů živočichů, kteří též žijí v africkém deštném lese.