Další aktivity Zoo Praha v centrální Africe

Články

Zoo Praha  | 


Záchrana ohrožených druhů centrální Afriky není možná bez uvědomělého přístupu místních obyvatel k tropickému deštnému lesu a k živočichům, kteří v něm žijí. Boj proti pytláctví a ochrana přírody zde stojí na třech pilířích:

  • na zákonech a jejich vymáhání, což by měli zajišťovat zejména strážci rezervace (tzv. ecoguards)
  • na osvětě a vzdělávání
  • na nabídce alternativních zdrojů obživy, resp. přivýdělku.

Právě tyto pilíře se snažíme posilovat v rámci našich projektů.

DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE S VEDENÍM BIOSFÉRICKÉ REZERVACE DJA

Strážci Biosférické rezervace Dja. Foto: Khalil Baalbaki

V počátcích působení Zoo Praha v Kamerunu, tedy před deseti a více lety, byla její podpora Biosférické rezervace Dja tvořena ponejvíce nejpotřebnějším vybavením pro její strážce: botami, stany, batohy a podobně. Postupně pak docházelo k jejímu rozšiřování, ale po změnách ve vedení této rezervace byla přerušena, protože nebyly záruky adekvátního využití poskytovaných prostředků.

K obnově podpory došlo až v roce 2021. Tehdy Zoo Praha financovala výrobu a umístění 96 tabulí, které vymezují hranice této rezervace. To zvýší povědomí místních obyvatel o existenci zóny s omezeným přístupem a v důsledku zefektivní ochranu území, které je sužováno pytláctvím a nelegální těžbou dřeva.

Z prostředků Zoo Praha byly pořízeny rovněž počítače a další vybavení pro pracovníky rezervace. Na rok 2023 je plánováno pořízení terénního vozidla pro strážce, což umožní efektivní hlídkování na cestách vedoucích z rezervace a zákroky proti pytlákům, resp. obchodníkům s bushmeatem.

Environmentální vzdělávání v Biosférické rezervaci Dja

Jsme si vědomi toho, že uvědomělý přístup k lesu a živočichům, kteří v něm žijí, je třeba rozvíjet u nejmladších obyvatel oblastí výskytu ohrožených druhů. Právě na vzdělávání a osvětu mladé generace je proto zaměřen náš projekt Toulavý autobus. Foto: Jocelyn Aubery Ewane

Dlouhodobá spolupráce mezi Zoo Praha a vedením rezervace vyústila v zapojení rezervace do environmentálního vzdělávání organizovaného naší zoo (projekt Toulavý autobus). Strážci lesa se tak coby průvodci účastní vzdělávacích programů pro děti.

 

GORILÍ POHÁDKY PRO DĚTI V CENTRÁLNÍ AFRICE

Badjoue DSC00444 export

Ze slavnostního uvedení Gorilích pohádek v Somalomo. Foto: Oliver Le Que

Díky Zoo Praha byla vydána první vázaná kniha v dialektu badjoué jazyka koonzime, jímž se hovoří v okolí Biosférické rezervace Dja v Kamerunu. Jsou jí Gorilí pohádky. Spoluautorem knihy, která byla mezi africké děti distribuována již ve francouzštině, je ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Poslání této knihy je v oblasti Konžské pánve stejné, jaké v posledních téměř deseti letech plní i projekt Toulavý autobus – přispět ke vzdělávání venkovských dětí a ukázat jim gorily jako fascinující tvory, kteří si zaslouží ochranu.

Místní ochránci přírody naše Gorilí pohádky postupně distribuovali do mnoha zemí střední Afriky, a to zejména do okolí chráněných území. Gorilími pohádkami v badjoué však Zoo Praha vstoupila do zcela nových vod – snaží se přispět i k záchraně jednoho z malých zdejších jazyků.

 

ZÁCHRANNÁ STANICE MÉFOU

Záchrannou stanici pro primáty v Méfou (Méfou Primate Sanctuary) provozuje nevládní organizace Ape Action Africa nedaleko hlavního města Kamerunu Yaoundé. Její návštěvou vrcholí jízdy Toulavého autobusu, jelikož právě zde mohou děti leckdy poprvé v životě vidět živé gorily, ale i šimpanze a další primáty. Proto zde podporujeme vzdělávací program a zároveň plánujeme výstavbu vzdělávacího zařízení s ubytovacími kapacitami, kde by mohly výpravy přespat. Od oblasti Dja je totiž vzdálena zhruba 300 km. Autorem návrhu zařízení je architekt prof. Zdeněk Fránek. Součástí by měly být ubikace pro dívky, chlapce a jejich dospělý doprovod. Každý pokoj by měl být vybaven sprchou a sociálním zařízením a v rámci areálu by měla být rovněž kantýna a přednáškový sál.

Architektonický návrh Zdeňka Fránka

Architektonický návrh pro záchrannou stanici v Méfou od Zdeňka Fránka

EXPERIMENTÁLNÍ CHOV NOSATCŮ

nosatec1 sm

Nosatci Rhynchophorus phoenicis. Foto: Miroslav Bobek

Konzumace masa z divokých zvířat je v Kamerunu stále velmi oblíbená v různých společenských vrstvách a slouží jako zdroj obživy pro některé komunity. Jednou z možných cest, jak poskytnout lidem alternativní formu výdělku i zdroje bílkovin, je pěstování nosatců Rhynchophorus phoenicis, jejichž larvy jsou v některých regionech oblíbenou pochoutkou. Organizace Forest Living Trust ve spolupráci s entomologem Fogoh Johnem Muaforem usiluje o založení farem na chov nosatců, které by místním komunitám poskytly udržitelný zdroj příjmů a snížily závislost na bushmeatu. Zoo Praha podporuje experimentální farmu, která se má v budoucnu stát také jednou ze zastávek Toulavého autobusu. 

nosatec2 sm

Hrnec s farmovými larvami před kuchyňskou úpravou. Foto: Miroslav Bobek

 

PODPORA REZERVACE NGOYLA (KAMERUN)

Zoo Praha se angažuje také v rezervaci Ngoyla, která leží v Kamerunu na migračním koridoru zvířat z oblasti Dja hlouběji do střední Afriky. Správa této rezervace usiluje o rozvoj environmentálního vzdělávání se zaměřením na mládež žijící v blízkosti hranic rezervace. Zoo Praha tyto snahy od roku 2021 finančně podporuje.

 

OCHRANA GORIL VÝCHODNÍCH V DR KONGO

gorily Kahuzi Biega

Gorily východní v Národním parku Kahuzi-Biega v DR Kongo. Foto: Miroslav Bobek

Z podnětu české diplomacie se Zoo Praha zaměřila také na Národní park Kahuzi Biega, který leží v Jižním Kivu na východě Demokratické republiky Kongo a je klíčový pro ochranu kriticky ohrožené gorily východní (Gorilla beringei graueri). Pro tento národní park byl připraven návrh vzdělávacího a společenského centra, jehož autorem je – stejně jako v případě objektů pro Centrum Méfou – architekt prof. Zdeněk Fránek.

Snahy o zachování goril východních nížinných komplikují vleklé válečné konflikty odehrávající se v místech jejich výskytu. Nepřehledná situace výrazně zhoršuje možnost efektivní ochrany a nahrává pytlákům a nelegální těžbě dřeva. Gorily východní navíc prakticky nelze chovat v zajetí. Nemůžeme tak vytvářet jejich záložní populaci.

 

DŘÍVĚJŠÍ PROJEKTY ZOO PRAHA V CENTRÁLNÍ AFRICE

PODPORA ZÁCHRANNÉ STANICE PRO PRIMÁTY V LIMBE

Limbe Wildlife Centre (LWC) je zařízení specializované na ochranu primátů. Nachází v západním Kamerunu, na okraji přímořského městečka Limbe. Vzniklo v roce 1994 zásluhou kamerunského ministerstva životního prostředí a nevládní organizace Pandrillus. Kromě paviánů, kočkodanů a mandrilů pečují zaměstnanci LWC o ohrožené šimpanze a gorily. Vesměs jde o sirotky zabavené pytlákům, či soukromým chovatelům.

Zoo Praha, která nyní sama organizuje environmentálně vzdělávací program pro děti z okolí Biosférické rezervace Dja (projekt Toulavý autobus), se rozhodla podpořit tuto organizaci, jejímž posláním není pouze záchrana jednotlivých zvířat, ale též šíření povědomí o ochraně ohrožených primátů a o ochraně tropického deštného lesa. Kromě víkendového „Nature Clubu“ realizuje LWC výuku environmentální výchovy ve školách v Limbe a v jeho širokém okolí.

Chceme, aby se co nejvíce dětí v Kamerunu dozvědělo o nesmírném přírodním bohatství jejich vlastní země, o půvabu a ohrožení goril a jejich přirozeného životního prostředí. Proto Zoo Praha finančně podpořila realizaci vzdělávacích aktivit Limbe Wildlife Centre, výrobu osvětových materiálů a též distribuci knížek o gorilách v oblasti působení LWC.

 

PODPORA HABITUAČNÍHO PROGRAMU GORIL VE STŘEDOAFRICKÉ REP.

Zoo Praha finančně podpořila habituační program pro gorily nížinné, který probíhá ve Středoafrické republice, v rezervaci Dzanga Sangha (Dzanga Sangha Special Reserve).

Pojem habituace znamená přivykání. V rezervaci se ochranáři a vědci snaží místní gorily přivyknout na přítomnost lidí. Gorilí rodiny, ke kterým je tak možno se přiblížit aniž by zvířata reagovala poplašeně, je možné pozorovat z velké blízkosti. Vědcům se otvírá možnost studovat jejich život a turistům spatřit tyto nádherné primáty v jejich přirozeném prostředí. Udržitelný ekoturismus je zdrojem prostředků pro další ochranu goril i pro místní obyvatele, pro které je jinak často zdrojem obživy černý trh s upytlačenými zvířaty (bushmeat). Pygmejové z etnika BaAka zaměstnaní jako průvodci dobře znalí prostředí lesa a živočichů, kteří v něm žijí, dokáží vědce a turisty bezpečně přivést až na místa, kde je gorily možné pozorovat.

Habituační program pro gorily společně založily v roce 1997 Světový fond na ochranu přírody (WWF - World Wide Fund For Nature) a vláda Středoafrické republiky. Od té doby se podařilo habituovat již několik gorilích rodin. Celý program je velice náročné zajistit, vyžaduje mnohamilionové investice a důslednou ochranu goril, které jsou díky procesu habituace ještě snazším cílem pytláků. Ztráta každé z těchto goril znamená ztrátu nejen velkého množství prostředků a úsilí vložených do habituačního programu, ale též velikého potenciálu, který tito jedinci představují pro ochranu goril do budoucna.