Gorily v ohrožení

Články

Zoo Praha  | 


Ačkoli jsou gorily nížinné dosud nejhojnějším poddruhem goril, jejich početnost ubývá znepokojující rychlostí. Odlesňování a pytláctví patří mezi hlavní příčiny ohrožení nejen goril, ale i luskounů a dalších vzácných savců tropické Afriky. 

Bushmeat čili maso divokých zvířat zaujímá v Kamerunu významný podíl ve stravě místních obyvatel. Lov se bohužel nevyhýbá ani silně ohroženým druhům včetně goril, šimpanzů, slonů nebo luskounů. Foto: Laga Cameroon

Rozčtvrcená gorila, krokodýl a další bushmeat zabavený pytlákům. Foto: Laga Cameroon

Domovem goril nížinných jsou tropické deštné lesy střední Afriky. Těžba dřeva však způsobila, že se kdysi vzdálené a nedostupné oblasti staly přístupné nejen mechanizaci svážející vytěžené dřevo, ale i lovcům a pytlákům. Za poslední tři až čtyři dekády se stavy goril nížinných snížily o 60 procent a na Červeném seznamu IUCN jsou vedeny jako kriticky ohrožené – v nejbližších několika desetiletích jim hrozí vyhynutí! Riziko představují také epidemie eboly, které jsou schopné jednou za čas zdecimovat populace goril. Jejich vymírání může pomoci zastavit zejména podpora ohleduplné těžby dřeva a nalezení alternativních zdrojů obživy pro venkovany, ale také vzdělávací a osvětová činnost.

Pytláctví a bushmeat

Obchod s masem divokých zvířat neboli bushmeatem představuje vážné riziko pro vzácné druhy savců. Problémem je především tlak trhu, který vytvářejí zejména překupníci. Ti si mohou najímat jak lovce z řad venkovského obyvatelstva, nebo jsou přímo součástí organizovaných gangů, které se zaměřují na gorily, šimpanze, slony či luskouny. Tyto druhy jsou přitom zákonem chráněni; za zabití gorily hrozí pachateli pokuta v přepočtu za 200 tisíc korun a až sedmileté vězení. Celou gorilu přitom místní pytlák prodá zhruba za 2000 korun překupníkovi a ten ji za více než dvojnásobek (přes 120 000 středoafrických franků) prodá svým klientům do menších i větších měst, kde maso končí v restauracích, na stolech vysoko postavených lidí a někdy i putuje do zahraničí. Vymáhání zákona je však – i kvůli široce rozšířené korupci – dosti obtížné.

Zoo Praha se snaží již dlouhodobě podporovat jednotky strážců přírody neboli „ecoguards“, které stojí v první linii boje proti pytlákům a současně plní osvětovou roli. Bohužel jich je poměrně málo. Kupříkladu rezervaci Dja hlídá kolem sedmdesáti ecoguardů, na jednoho tedy připadá asi 11 000 hektarů pralesa.

O problematice bushmeatu se můžete dočíst např. ZDE

Oka a zbraně zabavené pytlákům v Kamerunu

Pytlácká oka, pušky, náboje, mačety a další vybavení zabavené pytlákům strážci rezervace. Foto: archiv Zoo Praha.

Ničení deštných lesů

Po cestách střední Afriky proudí tahače s ohromnými kmeny pralesních stromů. Desítky let ubývají tropické deštné lesy alarmující rychlostí, přestože je v současnosti snaha uplatnit výběrovou těžbu a další mechanismy, jež mají jejich úbytek zbrzdit.

Na místech vykáceného nebo vypáleného lesa bývají vysázeny plantáže olejové palmy nebo kaučukovníku, které představují zátěž pro půdu i vodu. Je na ně spotřebováno množství pesticidů. Malí zemědělci navíc těžko konkurují velkým firmám ze zahraničí.

Těžba vzácných kovů, jako jsou niob a tantal, a které se používají k výrobě mobilních telefonů, stojí také za odlesňováním, degradací životního prostředí a environmentálním znečištěním na řadě míst Afriky, mimo jiné i v oblastech výskytu goril.

Zbývající tropické deštné lesy navíc křižuje stále více cest a silnic. Tlak lidské civilizace na přírodu se tím ještě zvyšuje. Spolu s tropickými deštnými lesy zaniká nejen prostředí goril nížinných, ale celý jedinečný ekosystém, který se vyznačuje nesmírně vysokou biologickou rozmanitostí, váže ohromné množství oxidu uhličitého a má nezastupitelnou úlohu jako rezervoár vody.

 Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Po kamerunských silnicích denně proudí náklady vytěženého dřeva. Foto: archiv Zoo Praha

Další hrozby

Nemalé riziko představují choroby. Jednou za čas gorily postihne epidemie eboly, která je schopna jejich populace zdecimovat. Riziko představují i respirační nemoci přenášené lidmi.

Vyhlídky goril na přežití neblaze ovlivňuje také klimatická změna. Delší období sucha znamenají nedostatek potravy, odumírání lesa, a tedy i více lidské chudoby, a ta může vést k dalšímu odlesňování a nárůstu pytláctví.

Pomáhejte s námi

  • Převeďte libovolnou částku na účet číslo 43 – 680 466 0247 / 0100.
  • Nakupte v našem e-shopu.
  • Navštivte zoo – z každého vstupu putuje 8 Kč na naše in situ projekty.
  • Doneste do zoo použitý mobil nebo tablet – za každý přístroj vyplatí společnost Remobil, z.s. 10 Kč na naše sbírkové konto.
  • Využijte dotykové obrazovky v areálu.
  • Odešlete dárcovskou sms na číslo 87 777 ve zvoleném tvaru: 
Sbírkové konto Pomáháme jim přežít č. ú. 43 - 680 466 0247 / 0100
DMS OHROZENEDRUHY 30
DMS OHROZENEDRUHY 60
DMS OHROZENEDRUHY 90
DMS OHROZENEDRUHY 190
Jednorázovou DMS v tomto tvaru zašlete na číslo 87 777
DMS TRV OHROZENEDRUHY 30
DMS TRV OHROZENEDRUHY 60
DMS TRV OHROZENEDRUHY 90
DMS TRV OHROZENEDRUHY 190
Trvalou DMS v tomto tvaru zašlete na číslo 87 777

Další možnosti podpory naleznete zde. Děkujeme, že pomáháte s námi!