Další cílové druhy

Články

Zoo Praha  | 


Vzděláváním a osvětou místních obyvatel a materiální podporou strážců lesa přispíváme kromě ochrany goril i k ochraně dalších ohrožených druhů živočichů, kteří též žijí v africkém deštném lese.

 

Luskoun nabízený ke koupi v kamerunském městě Mbama. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Mezi nejvíce ohrožené patří:

Luskouni (Smutsia gigantea, Phataginus tetradactyla, P. tricuspis)

Luskouni jsou v současnosti patrně nejvíce pašovanými savci na světě, a to zejména kvůli šupinám, po nichž je v Asii velká poptávka. Používají se totiž v „tradiční“ medicíně a populace asijských luskounů již „nestíhá“ pokrývat poptávku. Pozornost se tedy obrátila i do Afriky, odkud se šupiny ve velkém vyvážejí. Za šupiny luskouna dlouhoocasého dostane pytlák 1000 středoafrických franků (asi 40 Kč), za kilogram šupin luskouna velkého pak desetinásobek.

Kromě toho je maso luskounů populární pochoutkou. Na rozdíl od venkova není konzumace bushmeatu ve městech nutností, ale je podmíněna spíše osobními preferencemi. Tím vzniká na lov luskounů neúměrný tlak. Ve městech vyjde jídlo z luskouna na 500 – 2500 středoafrických franků (v přepočtu 20 – 100 Kč), je tedy cenově dostupné pro všechny vrstvy obyvatel. Podle průzkumů by si za něj byla ochotna připlatit až polovina zákazníků včetně těch s nízkými příjmy. Luskoun je tak pravidelně k dostání na tržnicích, restauracích i stáncích s pouličním občerstvením, přestože podléhá nejpřísnější ochraně.

Tlak trhu představuje pro luskouny vážnou existenční hrozbu i vzhledem k tom, jak často se rozmnožují. Luskouni mívají pouze jedno mládě a generační dobu kolem osmi let.

Více si můžete přečíst ZDE nebo ZDE.

Slon pralesní (Loxodonta cyclotis)
Velcí savci jako sloni a lidoopi sehrávají v lesních ekosystémech klíčovou roli coby šiřitelé semen. Těch bylo v trusu pralesních slonů zjištěno na sto druhů. Sloni tak napomáhají regeneraci pralesa a udržují jeho biodiverzitu. Jejich lov proto může vést k narušení vazeb mezi jednotlivými organismy, což by v konečném důsledku mohlo mít za následek dokonce zhoršení dopadů klimatických změn v dané oblasti.

Mezi zemědělci hospodařícími v blízkosti pralesa mají sloni image škůdců ničících úrodu. Jsou však střílení z nejrůznějších příčin, včetně lovu pro maso a slonovinu. Podle sdělení pygmejského lovce z oblasti Dja se kterákoli část slona dá prodat: kůže, uši, ocas, mozek i trus. Ve světovém měřítku utrpěla populace slonů pralesních drastický pokles, kdy jejich četnost během 10 let klesla o více než polovinu.

Sloni pralesní z rezervace Dja. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha