Příchod klonů

Pohledem ředitele

Miroslav Bobek  |  08. 04. 2013


V rámci Projektu Lazar se Australanům nedávno klonováním podařilo vytvořit raná stadia embryí tlamorodky zázračné. Tato na první pohled nepříliš atraktivní žába se na seznamu vymizelých druhů ocitla v 80. letech minulého století. Vyznačovala se tím, že polykala svá vajíčka a pulci se jí vyvíjeli v žaludku; malé žabky se pak rodily tlamou matky. Nyní má díky Projektu Lazar tato zázračná tlamorodka naději na zmrtvýchvstání.

A není jediná. Seznam vymřelých či vyhubených druhů, které by se snad mohly dočkat vzkříšení, je již poměrně dlouhý. Zahrnuje například holuba stěhovavého, dronte mauricijského (známého také jako blboun nejapný), papouška karolinského, kvagu, pratura, korouna bezzubého, smilodona anebo mamuta. Co druh, to fascinující příběh. Co druh, to ohromná vědecká výzva. A ovšem co druh, to řada otázek.

Týkají se nejen toho, zda bude opravdu možné ten který druh naklonovat (to je stále velmi nejisté) či dokonce vytvořit jeho životaschopnou populaci (ještě mnohem a mnohem nejistější), ale také celé škály dalších okolností. Dříve nebo později se vynoří i lapidární, avšak zásadní otázka: Bude možné ho vrátit do přírody? Kam a jak?
Kupříkladu pro holuba stěhovavého, který ještě během 19. století v nekonečných hejnech migroval Severní Amerikou, je již načrtnuta složitá metodika jeho reintrodukce. Navzdory všem nejistotám se chystá jeho Velký návrat.

V tomto případě návrat rozumný a opodstatněný, stejně jako u dalších druhů, které byly vyhubeny relativně nedávno a jejichž prostředí se zachovalo. Je však obtížné se popasovat s představou, že bychom jednou někam vypouštěli třeba mamuty.

Bude skvělé, když se podaří vrátit k životu a do přírody holuba stěhovavého, kvagu nebo korouna bezzubého. Jen do toho! Současně se však s ještě větším úsilím musíme snažit, aby v současnosti ohrožené druhy nepotřebovaly ke své záchraně ani Noemovu archu zoologických zahrad, natožpak zmrtvýchvstání jako Lazar.


Psáno pro Deníky VLP


První nakládka koní ve Kbelích. Pak přišlo téměř úplné vyložení letadla a další nakládka.

Teď už nám je hej. Klisny Tárik, Tara a Spina se v poklidu procházejí v aklimatizační ohradě opodál a tady, na základně v Tachin talu, se na počest devátého „Návratu divokých koní“ chystá oslava. Konečně si můžeme...

Ali a Minka se roku 1932 stali základem chovu Zoo Praha. Foto: Archiv Zoo Praha

V letošním „devítkovém“ roce si připomínáme tři výročí: 180 let od narození geografa Nikolaje M. Prževalského, 120 let od prvního transportu koní Převalského z vnitřní Asie do Evropy a 60 let od 1....
Přihlášení k newsletteruZOOPRAHA.CZ

Návštěvní kniha

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní