Orlosupi s make-upem

Pohledem ředitele

Miroslav Bobek  |  31. 10. 2011


Ve staré voliéře pod svahem, kterou hned v počátku existence pražské zoo naplánoval a postavil prof. Jiří Janda, žijí dva krásní a majestátní orlosupi bradatí. Přišli sem v roce 1971, a tak patří nejen k nejstarším obyvatelům Zoo Praha, ale byli také svědky a účastníky plné poloviny její osmdesátileté historie.

Trochu mne překvapuje, že si během těch čtyřiceti let naši orlosupi nezískali mnohem větší oblibu veřejnosti. Pravdou však je, že jejich předkové byli po generace podezříváni z odnášení jehňat i robátek a ani hlavní předmět jejich obživy - totiž požírání mršin velkých zvířat - nemohl budit přespříliš sympatií. Již antičtí autoři sice popsali, kterak velké kosti (a příležitostně také želvy) rozbíjejí orlosupi tak, že je pouštějí z výšky, jenže zárodek obdivu zmařil tristní omyl jednoho orlosupa ve starém Řecku. Ten se stal viníkem největší nehody v dějinách světové literatury, a to když si někdy v roce 456 nebo 455 před Krisem spletl lysou hlavu dramatika Aischyla s kamenem a z výšin na ni - s těmi nejtragičtějšími důsledky! - svrhl želvu.

S takovou rodovou zátěží by se ovšem naši orlosupi mohli rozkrájet - a celebrity z nich nebudou. Přitom když už pro nic jiného, zasloužili by si to proto, jak samec z našeho páru pečuje o mláďata orlosupů z jiných zoologických zahrad. Naši orlosupi se už nerozmnožují, a tak každý rok dostane samec druhé mládě některého cizího páru, které by jinak bylo odsouzeno k smrti (jeho sourozenec by ho zabil) - a které úspěšně odchová. Tato mláďata jsou posléze vypouštěna v Alpách a přispívají tak k návratu svého druhu do střední Evropy. Jednu, byť nevelkou, šanci pro náš orlosupí pár bych ale přece jen viděl. Začneme propagovat jejich make-up! Vážně. Orlosupi se v přírodě i v zoologických zahradách k smrti rádi natírají zvláštní červenou hlinkou, která výrazně mění jejich zbarvení. Myslím, že kdybychom na tenhle „make-up“ a jeho používání upozornili lifestylové časopisy, mohli by se naši orlosupi na stará kolena v celé české kotlině ještě pořádně proslavit!

Foto (c) Tomáš AdamecFoto (c) Tomáš Adamec

 ORLOSUPI jsou pozoruhodní ptáci. Jde o jediné dravce, kteří se živí téměř výhradně kostmi. Dnes tito ptáci žijící v trvalých párech patří k ohroženým druhům. Je to důsledek změn krajiny i úbytku dostupných zdechlin - a také používání pesticidů. Foto © Tomáš Adamec

 

Psáno pro deníky VLP

Obávám se, že letošní Vánoce by mohly být první v celé historii Zoo Praha, kdy zůstane zavřeno. Ale i kdyby vánoční strom nešlo rozsvítit za přítomnosti návštěvníků, rozsvítíme ho online. Stejně tak...

Luskouni byli celá léta obchodováni v počtech milionů a milionů jedinců. Až po dlouhé době – a kdo ví, jestli ne příliš pozdě – se začalo pracovat na jejich účinnější ochraně. Snažíme se k ní také přispět....
Přihlášení k newsletteruZOOPRAHA.CZ

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní