Krása divokých koní

Pohledem ředitele

Miroslav Bobek  |  26. 09. 2020


Situace s covidem-19 nás přiměla nejen zredukovat pondělní Výroční slavnost Zoo Praha, při které znovuotevřeme Pavilon hrochů, ale také zcela zrušit vernisáž výstavy fotografií Krása divokých koní, která ukazuje „převaláky“ ve volné přírodě Mongolska a Číny. Jakkoli to není nijak velká výstava – vejde se do jurty –, zrušení její vernisáže mě hodně mrzí: Byla by to dobrá příležitost sejít se s lidmi, kteří nám pomáhají přepravovat koně Převalského do jejich domoviny. Příležitost o to vítanější, že letošní transport jsme rovněž kvůli covidu byli nuceni zrušit.

Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha.

I přes informační oponu, kterou epidemie covidu-19 odstínila ostatní témata, se v poslední době objevilo také několik zpráv, které souvisí s ochranou biodiverzity. Vesměs přinášejí alarmující informace o zrychlujícím se úbytku druhové pestrosti ve všech regionech planety, ale v jedné svítí i jiskřička naděje. Jde o zprávu, která shrnuje výsledky analýzy publikované v Conservation Letters. Autoři analýzy si položili otázku, kolik druhů ptáků a savců se díky ochráncům přírody podařilo zachránit před vyhubením. Odpověď zní, že snad až 48 – a jako příklad úspěšnosti tohoto ochranářského úsilí je uváděn „náš“ kůň Převalského. To potěší!

Záchrana koně Převalského a jeho návrat do přírody je výsledkem práce mnoha a mnoha organizací i lidí. Vždy však u toho byla Zoo Praha a její pracovníci. Že dnes ve vnitřní Asii žije přes tisíc „převaláků“, je z velké části pražská zásluha.

Jak nás před pár týdny informovali z Přísně chráněné oblasti Gobi B, kam směřovala většina z našich transportů, počet koní Převalského tam již překročil tři sta. Jen letos se v Gobi B narodilo na šedesát hříbat a tři z námi přepravených klisen – Anežka, Xara a Greta – jsou již babičkami. Přitom když jsme s našimi leteckými transporty začínali, bylo tam všehovšudy šestapadesát koní.

Kůň Převalského se tak přesouvá z červeného na zelený seznam, ale bylo by předčasné si myslet, že je vyhráno. Gobi B je jen jedním – byť patrně nejvýznamnějším - z pouhých čtyř území ve vnitřní Asii (tří v Mongolsku a jednoho v Číně), kam se doposud „převaláci“ vrátili. To není mnoho. Proto jsme také začali pracovat na přípravě velkého projektu, který by měl koně Převalského časem vrátit také do další části Mongolska. Na východ.

Ale to je ještě daleko. Už ode dneška však v jurtě v Zoo Praha můžete na jedinečných fotografiích obdivovat krásu divokých koní žijících ve volnosti ve stepích a polopouštích vnitřní Asie.

 

 

 


Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Poslední dny zbývají do okamžiku, kdy se po ohrazené pláni pražských Dívčích hradů rozběhnou koně Převalského. Budou nejen připomínat historii této výjimečné lokality a zatraktivní ji, ale také by vypásáním travního...

Želvovec strašný. Kredit Silvie Rádlová, Zoo Praha

Prvního dubna ráno přinesly hned tři velké deníky zprávy s titulky, které oznamovaly, že Zoo Praha jako jediná na světě získala unikátní živoucí fosilii, želvovce strašného. Vzápětí jsme obsažnější informace sami...
Přihlášení k newsletteru