Zvíře týdne: Sysel obecný

Pohledem ředitele

Miroslav Bobek  |  29. 07. 2019


Syslům se díky vypuštění 85 jedinců na Lounsku, které proběhlo za účasti premiéra, dostalo tento týden značného zájmu. Nebylo tomu tak ovšem poprvé. Do médií i obecného povědomí výrazněji vstoupili kupříkladu v souvislosti s úvahami o konání olympiády v Praze – jejím maskotem měl být právě sysel –, nemluvě o poválečných letech, kdy byli místy tak početní, že vyhrabáváním svých nor ohrožovali stabilitu železničních náspů a silničních těles.

Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Koloniálně žijící sysel obecný je jako typický obyvatel otevřených ploch součástí naší krajiny od doby, kdy ji zásadně proměnil rozvoj zemědělství. Na Moravě žije údajně dva až tři tisíce let a v Čechách snad šest až sedm set let.

Nejvyšší početnosti dosáhli sysli v již zmíněném období krátce po 2. světové válce a jejich hubení se stalo de facto státním úkolem. Roku 1949 jich bylo jenom v oblasti Valtic usmrceno přes 14 tisíc, a to aniž by se to v následujícím roce projevilo jejich znatelnějším úbytkem. Kyvadlo se nicméně z této krajní polohy začalo postupně vracet a posléze i vychylovat do polohy opačné. Aniž by to vyvolalo větší pozornost, syslů ubývalo, až v 70. a zejména 90. letech zoologové s údivem konstatovali, že mapy s vyznačenými lokalitami výskytu syslů neuvěřitelně prořídly. Sysel obecný se u nás stal kriticky ohroženým druhem. Podle posledních údajů, které jsou k dispozici a vztahují se k loňskému létu, žilo v České republice na 38 lokalitách jen 6600 jedinců. Přitom před deseti, patnácti lety byla situace ještě mnohem horší.

Není úplně jasné, proč k takovému úbytku syslů došlo. Významnou roli jistě sehrály změny krajiny, zejména scelování polí či omezení pastvy. Sysli potřebují – mimo jiné – nízký porost vegetace, aby měli dobrý přehled po okolí, a proto jsou místa, kde přežili či kam jsou navraceni, mnohdy udržována za pomoci pastvy.

Sysel obecný se před lety měl stát maskotem plánované olympiády proto, že na letišti v pražských Letňanech byla jeho početná kolonie, ve své době dokonce největší v ČR. Bohužel však nedávno definitivně zanikla a v Praze dnes sysli žijí pouze u Sklenářky v areálu naší zoo, kam byli postupně uměle vysazováni od roku 2006. Jde tak o potomky syslů odchycených v minulosti např. právě v Letňanech – anebo v Českém středohoří. A 29 těchto „našich“ syslů se (spolu s 56 jedinci z dalších zoologických zahrad) v úterý s velkou slávou vrátilo do domova části svých předků, na Lounsko.

Snad tato akce zorganizovaná Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR přispěje k záchraně sysla obecného u nás – a to také tím, že k němu po čase opět přitáhla pozornost.

Psáno pro MF Dnes


Jen málo zvířat spatřuje v člověku naprosto automaticky svou kořist. Jedním z nich – jestli ne vůbec prvním v té nedlouhé řadě – je krokodýl kubánský. Svého času jsem tu o něm už psal: I když dorůstá...

Je to téměř tři čtvrtě roku, co jsme s Rachel Hogan seděli v její kanceláři v záchranném centru pro primáty v kamerunském Mefou a plánovali výstavbu ubytovacího zařízení pro děti. Ty z vesnic v okolí biosférické rezervace Dja...
Přihlášení k newsletteruZOOPRAHA.CZ

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní