Na pokraji zániku

Pohledem ředitele

Miroslav Bobek  |  22. 10. 2018


Mezinárodní konference o ilegálním obchodu s divokými druhy živočichů a rostlin, která proběhla minulý týden v Londýně, nevzbudila v České republice téměř žádnou pozornost. Jako by záchrana slonů, nosorožců, luskounů a dalších druhů ohrožených pytláctvím a nezákonným byznysem nebyla i naší věcí. Samozřejmě je, což chápou jak některé české zoo, tak další organizace, které se na úsilí o jejich záchranu podílejí. Současně se však České republiky téma této konference týkalo mnohem bezprostředněji. Vedle toho, že se nelegální obchod se zvířaty odehrává i na našem území a zapojují se do něj čeští občané, je to rovněž skutečnost, že mezi druhy, jež tento obchod ohrožuje, se řadí také ikonický tvor našich řek i literatury: úhoř říční.

Už v dobách, kdy se na lov úhořů vydávali hrdinové děl Oty Pavla, žilo jich v našich vodách nesrovnatelně méně než ve vzdálenější minulosti. Na poklesu stavů těchto hadovitých ryb se jistě podepsal nezřízený lov, ale hlavní příčinou byla výstavba vodních děl. Ta malým úhořům, kteří přicházejí na svět v Sargasovém moři, zabránila v postupu proti proudu řek. Od 50. let se sice začalo monté (což jsou malí, tzv. sklovití úhoři) vysazovat do našich řek a rybníků uměle, jenže to už byla velice omezena i migrace úhořů v opačném směru a velká část dospělých jedinců se z vnitrozemských vod nedokázala dostat k mořím. Zahynuli – a nadále hynou – zejména v turbínách vodních elektráren. K tomu připočtěme znečištění vod nejrůznějšími cizorodými látkami, velké rozšíření úhořího parazita krevnatky a také změny mořských proudů, které mohou ohrožovat larvy úhořů během jejich cesty ze Sargasového moře do evropských vod. Úhoř říční je tak na pokraji zániku. Uvádí se, že u nás jeho početnost poklesla na pouhou setinu původního stavu.

Za této zoufalé situace sehrává významnou roli také nelegální obchod. Jde v něm o úhoří monté, které je loveno u evropského pobřeží. Objem naloveného monté rok od roku klesá, a to byl i jeden z důvodů, proč se s ním od roku 2010 smí obchodovat jen v rámci Evropské unie.  Enormní zájem je o něj však také v Asii, zejména v Číně, kde tamní druhy úhořů již téměř vymizely. Ceny monté vzrostly na tisíce eur za kilogram, a tak se jej vyplatí letecky pašovat buď ukryté v kufrech vybavených speciálním okysličovacím zařízením, nebo schované mezi mořskými plody. Jde bez nadsázky o miliardový byznys. Odhady objemu nelegálně obchodovaného monté se pohybují mezi 7 až 100 tunami ročně. Vyšší z uvedených čísel, které pochází od Europolu, by přitom údajně představovalo asi čtvrtinu celé evropské populace...

Když tak o tom přemýšlím, říkám si, že úhoř říční má možná chmurnější vyhlídky než v úvodu zmínění sloni nebo nosorožci. Je to velmi smutná představa.

Psáno pro MF Dnes 


Samice slíďáka tatarského odchycená na jižní Moravě. Foto: Vladimír Hula

Když mi přišel dotaz, jestli v zoo nechceme vystavit velikou samičku slíďáka tatarského, která byla pro výzkumné účely odchycena na jižní Moravě, ani na okamžik jsem nezaváhal. Slíďák tatarský je obecně považován za...

Víte, jak to je. Vyfotografujete si děti, ale když si snímek nenecháte vytisknout a nedáte ho do alba, skoro jako by nebyl. Podobné je to se soukromou korespondencí. Ke starým mailům nebo zprávám v messengeru se...
Přihlášení k newsletteruZOOPRAHA.CZ

Návštěvní kniha

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní