Nový domov pro pumu ze Zvole?

Pohledem ředitele

Miroslav Bobek  |  12. 08. 2017


Když byla minulý týden odchycena mladá puma, kterou údajně neznámý pachatel vypustil z jejího chatrného příbytku ve zvěřinci ve Zvoli u Prahy, vyšlo najevo, že:
„Dle rozhodnutí stavebního úřadu Jesenice ze dne 15.11.2016 mají být všechny nepovolené stavby na pozemku parc.č. KN 499/2 v k.ú. Zvole u Prahy - takzvané kontaktní ZOO (přístřešky, výběhy, kotce, a buňky pro zvířata) odstraněny do 23.8.2017, čímž má v podstatě toto zařízení zaniknout.“

To je naprosto v pořádku a rád bych věřil, že konečně zmizí jeden z mnoha podniků, které chovají zvířata v neadekvátních podmínkách a snaží se na nich vydělávat. Jejich majitelé se nezastaví ani před odebíráním malých mláďat matkám, aby byla po ruce k pomazlení (à 500 Kč), nemluvě o velikosti klecí a jejich kvalitě, nemožnosti je uklízet apod.

V souvislosti se zvěřincem ve Zvoli jsem byl vzápětí dotázán: „Existuje možnost, že by Zoo Praha nabídla, že zvířata odkoupí, nebo si to představuji jako Hurvínek válku a nejde to?“

Vzhledem k tomu, že stejným dotazům jsem už dříve čelil v souvislosti se zařízením v Táboře-Větrovech a že termín uzavření zvolského zvěřince se kvapem blíží (byť ve schopnost úřadů dotáhnout celou kauzu do řádného konce mám určité pochybnosti), odpovídám veřejně.

Bohužel, b) je správně. Máme tu člověka, který vybudoval „kontaktní zoo“ a snažil se na ní vydělávat. Odchovával v ní zvířata, z nichž odebráním jejich matkám a předhozením návštěvníkům udělal sociopaty, o jejichž původu se asi nikdy nic nedozvíme (přitom může jít např. o křížence různých poddruhů) a která jsou v neposlední řadě jeho vlastnictvím. A my bychom měli tohle jeho podnikání nakonec zaplatit? Nota bene zaplatit z veřejných peněz? A i kdybychom si ta zvířata nakrásně vzali, kam bychom je – velmi často psychické mrzáky ¬– měli dát?

Ne. Tohle je především problém státu, který si chov exotických zvířat nedokázal ohlídat. Sám jsem na to mockrát upozorňoval. Bez výsledku. V Zoo Praha jsme svého času dokonce připravili novelu zákona, která by podobnému „zoopodnikání“ učinila přítrž. Ony totiž pumy, nebo dejme tomu lvi a tygři, nejsou na mazlení ani na kšeft. Nejsou to ničí hračky.

Jsem přesvědčen, že je nejvyšší čas změnit zákony a navazující předpisy tak, aby další podobná zařízení nevznikala a ta stávající se buď změnila, nebo byla zrušena. A také aby vznikl útulek pro podobně postižená zvířata, jako je zvolská „mazlící“ puma. Vybudovat a provozovat by se mohl z pokut udělených těm, kdo tato zvířata do jejich tragické situace přivedli.

Psáno pro MF Dnes


Vstup do chrámového komplexu na hoře v Tirukkalukundramu. Slovo označující orla či supa je ostatně i součástí starobylého názvu této lokality. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Po 565 schodech jsme v indickém Tirukkalukundramu vystoupali na vrchol hory, na níž se nachází hinduistický chrámový komplex známý jako Orlí či Supí chrám. Ten i mimo Tamilnádu vstoupil ve známost proto, že na skále s širokým...

Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Přednedávnem jsem tu psal o výzkumu, který se snažil zodpovědět otázku, které ze savců chovaných v Zoo Praha hodnotí lidé jako nejkrásnější. Podle jeho výsledků jsou jako nejkrásnější vnímány zejména velké druhy s...
Přihlášení k newsletteruZOOPRAHA.CZ

Návštěvní kniha

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní