Výběrová řízení

Výběrová řízení

Podlimitní veřejná zakázka

Tato výzva k podání nabídky („Výzva“) byla vypracována pro účely podání nabídky dodavateli, kteří mají zájem se účastnit výběrového řízení s názvem „Výběr hlavního partnera Zoo Praha v oblasti pivovarů“.

Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení na výběr hlavního partnera Zoo Praha v oblasti nealkoholických nápojů

Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu