Výběrová řízení

Výběrová řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Veřejná zakázka malého rozsahu.

Předmětem výběrového řízení je uzavření pachtovní smlouvy s vítězem soutěže, jejímž účelem je zajištění provozování restaurace Oceán v areálu Zoo Praha a přilehlých stánků s občerstvením v předmětném objektu (dále jen „restaurace“) a zajišťování stravovacích potřeb pro...

Veřejná zakázka malého rozsahu.

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Chovatelské zázemí Afrického domu v Zoo Praha“

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.

Zakázka malého rozsahu na dodávku

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

Veřejná zakénka malého rozsahu na stavební práce (lakýrnické a natěračské práce).

Zakázka malého rozsahu na dodávku

Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení O umístění a provozování prodejních automatů na pamětní medaile v areálu Zoo Praha.

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.

Tato výzva k podání nabídky („Výzva“) byla vypracována pro účely podání nabídky dodavateli, kteří mají zájem se účastnit výběrového řízení s názvem „Výběr hlavního partnera Zoo Praha v oblasti pivovarů“.