Výběrová řízení

Výběrová řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Veřejná  zakázka malého rozsahu na stavební práce

Tato výzva k podání nabídky („Výzva“) byla vypracována pro účely podání nabídky uchazeči, kteří mají zájem se účastnit veřejné soutěže s názvem „O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky“ („Veřejná soutěž“).

Veřejná zakázka malého rozsahu na upgrade redakčního systému Joomla.

Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce