Výběrová řízení

Výběrová řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

Zjednodušené podlimitní řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Veřejná  zakázka malého rozsahu na stavební práce

Tato výzva k podání nabídky („Výzva“) byla vypracována pro účely podání nabídky uchazeči, kteří mají zájem se účastnit veřejné soutěže s názvem „O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky“ („Veřejná soutěž“).

Veřejná zakázka malého rozsahu na upgrade redakčního systému Joomla.

Veřejná zakázka malého rozsahu