Zookroužek

Pro děti

Zoo Praha  |  02. 09. 2013


Máš zájem o zvířata a rád by ses o nich dozvěděl více? Chceš každý týden navštěvovat Zoo Praha, poznat práci zoologa, chovatele, průvodce či krmiváře zvířat? Pak neváhej a přihlas se do zookroužku!

Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Každý zookroužek trvá cca 90 minut. Podle programu a také počasí se koná buď ve Vzdělávacím centru či v klubovně na Gočárových domech nebo v areálu zoo, u expozic zvířat či v pavilonech, případně v zázemí kontaktních chovů.

Vedoucí zookroužků jsou pracovníci Zoo Praha se zoologickým a chovatelským vzděláním a studenti vysokých škol přírodovědného směru.

A co čekáme od dětí? Základní znalosti o přírodě a zvířatech, ale zejména velký zájem a chuť poznávat říši živočichů a učit se o ní.

Počet dětí na jeden kroužek je omezený na 15.

Cena za pololetí činí 2000 Kč/dítě.

Zookroužky 2022/2023        

V Zoo Praha se scházejí děti od 8 do 15 let. Schůzky od 15.30 jsou určené mladším dětem (8–11 let), kroužky od 17.00 starším dětem (12–15 let). 

Kapacita zookroužků je plně obsazena.
V případě zájmu o zapsání na seznam náhradníků napište na adresu Hana.Kacerikova@zoopraha.cz.

Zooklub 2022/2023

Je Ti mezi 15 a 18 lety? Jsi milovníkem zvířat a rád bys o nich věděl co nejvíce? Zajímá Tě ochrana přírody a není Ti lhostejné, co se děje se zvířaty u nás i ve světě? A chtěl bys každý týden navštěvovat Zoo Praha a potkávat se s mladými lidmi, kteří to vidí stejně? Právě pro Tebe je tu Zooklub!

Zooklub je zcela novou platformou Zoo Praha, určenou pro mladé zájemce o zoologii, kteří již překročili hranici dětského věku a touží proniknout do tajů živočišné říše ještě o něco hlouběji. V rámci pravidelných setkávání Zooklubu, realizovaných ve Vzdělávacím centru či areálu Zoo Praha, budou mladí lidé od 15 do 18 let prohlubovat své znalosti o zvířatech a připravovat se tak například na maturitní zkoušky z biologie či přijímací řízení na přírodovědně zaměřených vysokých školách. Zároveň si také procvičí kritické myšlení, naučí se předávat a prezentovat své poznatky a zjistí více o výhodách i úskalích práce zoologů a chovatelů. Účastníci Zooklubu budou dále obeznámeni s hlavními ekologickými problémy současného světa, ohrožujícími biodiverzitu české i zahraniční přírody, dozví se něco o projektech, které se věnují její ochraně a naučí se, jakým způsobem jí mohou sami pomáhat.

Zooklub je vhodný jak pro absolventy zookroužků a zooškol, tak i pro nové zájemce.

Kapacita zooklubu je plně obsazena.

Zájmové kroužky v Zoo Praha

 

 

Máte zájem o zvířata, chcete se o nich dozvědět mnoho zajímavostí? Zajímá Vás život zvířat v Zoo Praha, chcete poznat práci chovatele, veterinárního lékaře, jak se připravuje krmení? Chcete se s některými zvířaty potkat zblízka, naučit se pečovat o ještěry, hady, drobné savce? Pak neváhejte a přihlaste se do zoo kroužku.

 

Ve školním roce 2017/2018 otvíráme v zoo následující zájmové kroužky:

 

 

 

Den       Čas (od-do)        Zaměření                                           Věk        Vedoucí                             

 

PO          15.30 – 17.00     Přírodovědný                                   8-11       Viktor Novák

                17.00 – 18.30     Přírodovědný                                   11-15     + Jana Škodová

 

ÚT          15.30 – 17.00     Zoologicko-chovatelský                               8-12*    Radka Horčíková +

                17.00 – 18.30     Zoologicko-chovatelský                               11-15     Markéta Maříková +

                                                                                                                             Bc. Petra Lehovcová

 

ST           15.30 – 17.00     Ornitologický                                    10-15     RNDr. Martin Smrček +

                                                                                                                             Martin  Laštovka

               

ČT           15.30 – 17.00     Zoologicko-chovatelský                               8-11       Mgr. Petra Voráčková +

                17.00 – 18.30     Zoologicko-chovatelský                               11-15     Ing. Tereza Laštovková

 

 

(* Kroužky jsou děleny na začátečníky a pokročilé s věkovým přesahem)

 

Každý zookroužek trvá cca 90 minut. Lektoři si děti vyzvedávají u hlavního vchodu. Podle programu a také počasí se kroužky konají buď v klubovně na Gočárových domech nebo v areálu zoo, v různých pavilonech, zázemí chovu kontaktních zvířat atd.

Vedoucí zookroužků jsou pracovníci Zoo Praha se zoologickým a chovatelským vzdělání a studenti vysokých škol přírodovědného směru.

A co čekáme od dětí? Velký zájem o přírodu, zvířata, chuť poznávat a učit se.

 

Počet dětí na jeden kroužek je omezený na 15.

Cena za pololetí činí 1500 Kč/dítě.

 

Stručný roční program zoologicko-chovatelského kroužku

- Seznámení se zvířaty v zoo;

- seznámení s chovateli zvířat v zoo na různých úsecích;

- pravidelné návštěvy chovu kontaktních zvířat;

- návštěvy chovatelských zázemí s průvodci z řad chovatelů;

- seznámení s veterinární péčí;

- seznámení s oddělením výměny a transportu zvířat;

- projekty Zoo Praha na ochranu zvířat v přirozených podmínkách (in situ projekty);

- seznámení se zvířaty divoce žijícími v zoo;

- základní zoologický a etologický přehled na příkladech zvířat v zoo;

- legislativa chovu zvířat, CITES;

- konzultace k doma chovaným zvířatům;

- seznámení s nejběžnějšími doma chovanými zvířaty a péčí o ně;

- hry, soutěže.

 

 

Stručný roční program ornitologicko-chovatelského kroužku

- Seznámení s ptáky celého světa;

- ekologie, etologie, morfologie, rozšíření ptáků;

- základy metodiky terénního výzkumu;

- pozorování ptáků v přírodě, vedení zápisků, určování;

- sledování ptáků u budek, na krmítku, pozorování zimujících ptáků na Vltavě v Troji;

- seznámení s ptáky chovanými v zoo (po skupinách);

- historie chovu ptáků v zoo, chovatelské úspěchy;

- projekty na záchranu ohrožených druhů ptáků v přírodě podporované Zoo Praha;

- návštěvy chovatelského zázemí ptáků;

- pozorování ptáků chovaných v zoo;

- seznámení s nejběžnějšími doma chovanými ptáky a péčí o ně;

- hry, soutěže.

 

Jak se přihlásit na zookroužek?

Zájemci o kroužky se mohou hlásit e-mailem na adrese smrcek@zoopraha.cz. Vždy uveďte jméno a věk dítěte a o jaký kroužek konkrétně máte zájem (den v týdnu a čas). Děti budou přijímány až do obsazení kroužků podle pořadí, jak se přihlásí. Vybrané zájemce pozvou lektoři kroužků na první schůzku (proběhne cca v polovině září).

Na první schůzce budou děti i rodiče seznámeni s podrobnějším programem kroužků a bude vybírán poplatek za kroužek.

 

Zaujala Vás naše nabídka, jak mohou děti smysluplně využít čas? Pak neváhejte a přihlaste se na některý zookroužek. Těšíme se na Vás v Zoo Praha!

 


Volnočasové aktivity pro děti