Zookroužek

Pro děti

Zoo Praha  |  25. 01. 2024


Máš zájem o zvířata a rád by ses o nich dozvěděl více? Chceš každý týden navštěvovat Zoo Praha, poznat práci zoologa, chovatele, průvodce či krmiváře zvířat? Pak neváhej a přihlas se do zookroužku!

Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Každý zookroužek trvá cca 90 minut a koná se buď v areálu zoo (venkovní návštěvnické prostory a pavilony, Vzdělávací centrum, Gočárovy domy) či výjimečně i mimo areál (procházky za zimujícím ptactvem apod.). Pravidelně navštěvujeme kontaktní vzdělávací chovy, kde se děti mohou setkat například s králíky, hady, strašilkami a dalšími drobnými živočichy.

Kapacita každého kroužku je omezena na 15 dětí, kterým se věnují dva zkušení lektoři.
Organizace kroužků je rozdělena na dvě pololetí. První pololetí ve školním roce 2023/24 začíná 2. 10. 2023 a končí 26. 1. 2024. Druhé pololetí začíná 19. 2. 2024 a končí 28. 6. 2024.

Cena za pololetí činí 2000 Kč/dítě.

V případě, že máte zájem zapsat své dítě do kroužku, zašlete nám na adresu zookrouzky@zoopraha.cz e-mail, ve kterém budou uvedené následující informace:

  • preferovaný den kroužku,
  • jméno, příjmení a věk dítěte,
  • případná závažná zdravotní či jiná omezení dítěte, která by mohla mít vliv na průběh kroužků,
  • jméno zákonného zástupce nebo přihlašující osoby,
  • kontaktní telefon na tuto osobu.

Zookroužky pro děti ve věku 8-15 let

Zookroužky probíhají od pondělí do pátku, přihlášené děti se účastní schůzek vždy jednou týdně v předem zvolený den a čas. 

Pro děti od 8 do 11 let jsou připraveny schůzky od 15.30 do 17.00, děti od 12 do 15 let docházejí od 17.00 do 18.30.

Zooklub pro mladé od 15 do 18 let

Zooklub je novou platformou Zoo Praha, určenou pro mladé zájemce o zoologii, kteří touží proniknout do tajů živočišné říše ještě o něco hlouběji. V rámci pravidelných setkávání Zooklubu, realizovaných ve Vzdělávacím centru či areálu Zoo Praha, budou mladí lidé od 15 do 18 let prohlubovat své znalosti o zvířatech a připravovat se tak například na maturitní zkoušky z biologie či přijímací řízení na přírodovědně zaměřených vysokých školách. Zároveň si také procvičí kritické myšlení, naučí se předávat a prezentovat své poznatky a zjistí více o výhodách i úskalích práce zoologů a chovatelů. Účastníci Zooklubu budou dále obeznámeni s hlavními ekologickými problémy současného světa, ohrožujícími biodiverzitu české i zahraniční přírody, dozví se něco o projektech, které se věnují její ochraně a naučí se, jakým způsobem jí mohou sami pomáhat.
Zooklub je vhodný jak pro absolventy zookroužků a zooškol, tak i pro nové zájemce.

Schůzky zoosklubu probíhají každou středu od 18.30 do 20.00.