Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) k případu sitatung

Ostatní články

Zoo Praha  |  03. 11. 2014


Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) koncem minulého týdne rozeslala oficiální zprávu PAAZA o případu sitatung v Johannesburgu, ke které připojila své stanovisko.

Zde je český překlad rozeslaného textu:

Panafrická asociace zoologických zahrad a akvárií (PAAZA) zveřejnila výsledek vyšetřování své etické komise týkající se případu osmi sitatung (Tragelaphus spekii), jež byly utraceny po dovozu do Jižní Afriky v srpnu 2014. Vyšetřování bylo zahájeno na popud oficiální stížnosti Miroslava Bobka, ředitele Zoo Praha – členské zoo EAZA, odkud zvířata pocházela.

Zpráva zdůraznila řadu pochybení na straně Zoo Johannesburg, včetně:

  1. Chybného informování managementu Zoo Praha o cílové destinaci zvířat.
  2. Nedostatečných informací, poskytnutých Zoo Praha, týkajících se regulace dovozu sitatung do Jižní Afriky.
  3. Zcela chybějící snahy zajistit potřeby zvířat poté, co byla zadržena na mezinárodním letišti O. R. Tambo.

PAAZA pozastavila Zoo Johannesburg členství a odebrala jí dočasně na jeden rok akreditaci s podmínkou, že johannesburgská zoo uskuteční rozsáhlé kroky a zlepší svůj způsob práce tak, aby odpovídal standardům PAAZA. EAZA ocenila transparentní vyšetřování i rychlé a důrazné kroky, které PAAZA uskutečnila, a plně podporuje sankce uvalené na Zoo Johannesburg pro zjevné porušení etického kodexu. EAZA důrazně žádá Zoo Johannesburg, aby spolupracovala s PAAZA na dosažení standardů vyžadovaných pro její reakreditaci. Dokud Johannesburg nezíská zpět akreditaci, EAZA doporučuje – tam kde je to relevantní – pozastavení veškeré spolupráce s Johannesburgem (včetně transportů zvířat), pokud je vyžadována v rámci účasti v některém záchranném programu EAZA (EEP programy).    

EAZA rovněž podporuje Zoo Praha a jejího ředitele Miroslava Bobka, který jednal v dobré víře, když Zoo Johannesburg zvířata daroval. Poté, co se dozvěděl o výše uvedených selháních, ředitel pražské zoo Miroslav Bobek okamžitě podal oficiální stížnost, adresovanou PAAZA a Světové asociaci zoologických zahrad a akvárií (WAZA), které ihned zahájily vyšetřování. Z jeho výsledků vyplývá, že Zoo Praha postupovala správně, využila všechna možná předběžná opatření a nemohla předvídat tuto nešťastnou událost.

EAZA lituje zbytečné smrti zvířat a vážných selhání v péči o jejich pohodu, ale na druhou stranu oceňuje jasný signál, který PAAZA vyslala směrem k zoologickým zahradám v Africe, jenž by je měl odradit od nepřijatelných postupů při získávání a umísťování zvířat. EAZA bude i nadále poskytovat PAAZA všemožnou podporu při práci na zlepšování standardů afrických zoologických zahrad a akvárií. EAZA bude potěšena, až Zoo Johannesburg zlepší své postupy, získá zpět akreditaci a obnoví svou roli v ochraně druhů.  


Samice supa mrchožravého Bojana kroužící nad svahy východních Rodop. Bojana je prvním supem mrchožravým odchovaným v lidské péči, který se po své cestě do Afriky vrátil zpět na Balkán. Autor: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Samice supa mrchožravého Bojana ze Zoo Praha je nadějí pro budoucnost svého druhu.

Pokladny a pavilony jsou otevřeny do 19.00, v areálu můžete zůstat až do 21.00. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Zoo Praha je již otevřena na 100 % kapacity. Počet lidí v pavilonech je limitován tak, aby bylo možné dodržet 1,5 metrový rozestup...
Přihlášení k newsletteru