Závěrečná zpráva o úhynu Bikiry

Novinky u zvířat

Zoo Praha  |  08. 05. 2021


Po provedení nadstandardní řady vyšetření, která proběhla ve Státním veterinárním ústavu Praha, byl včera vystaven protokol s výsledky pitvy samice gorily nížinné Bikiry.

Pitva potvrdila dříve uvedenou primární příčinu smrti, kterou bylo akutní natržení stěny žaludku a následné masivní krvácení do dutiny břišní, s největší pravděpodobností v důsledku traumatu. Pitva dále potvrdila rozsáhlé subakutní (2 až 3 dny staré) zhmoždění trupu a levé paže. Podrobné laboratorní vyšetření zjistilo zánětlivě-degenerativní změny vnitřních orgánů způsobené s největší pravděpodobností dlouhodobým stresem, navíc zesílené prodělaným traumatem. Dále byla zjištěna sekundární koliinfekce, infekce covid-19 a akutní aspirace potravy v plicích, ke které došlo v momentě úhynu. Žádný z doprovodných nálezů včetně koronavirové infekce neměl zásadní vliv na příčinu úhynu Bikiry, kterým bylo vnitřní krvácení a velká ztráta krve neslučitelná se životem.

Nález změn způsobených s největší pravděpodobností dlouhodobým stresem odpovídá postavení Bikiry ve skupině na nejnižším místě hierarchie, které bylo do značné míry odrazem skutečnosti, že byla uměle odchována lidmi, což vedlo při jejím pozdějším začlenění do gorilí skupiny k nedostatečně vyvinutému správnému sociálnímu chování a cítění (Bikira přišla do Zoo Praha na základě doporučení evropského záchovného programu – EEP – v roce 2010 z Belfastu, kde bylo její soužití s tamější skupinou také problematické).

Co přesně bylo příčinou traumatu, zda napadení některým z ostatních členů skupiny, nešťastná náhoda v podobě pádu, nebo kombinace obojího, zůstává nevyjasněné. Důsledná analýza denních kamerových záznamů neukázala, že by ve dnech předcházejících Bikiřině smrti v pavilonu došlo k nějaké významné šarvátce nebo nehodě. Poslední drobné roztržky jsou zaznamenané 3. dubna, kdy Bikira měla konflikt s Richardem, a 30. března, kdy při malé potyčce Bikira narazila do klády. Ani jedna z událostí však neměla potenciál způsobit zjištěná zranění.

Na dobu pravděpodobného incidentu jako jediný poukazuje noční záznam, ukazující nestandardní aktivitu ve skupině ve čtvrtek 8. dubna v půl páté ráno, v době kdy gorily normálně spí. Bikira tu noc spala na schodech do protipovodňové věže, které danou noc byly mimo záběr kamery. Okolo půl čtvrté Kiburi zašel ke schodům do protipovodňové věže, odkud se po pár minutách vrátil s náručí dřevité vlny, kterou nejspíš sebral Bikiře. Chování ostatních goril, které zůstávaly klidné, však nepoukazovalo na žádný rozruch. Ten nastal až v půl páté, kdy se Bikira objevila pod schody ve schouleném postoji s rukou na hrudníku. Následovala přibližně hodina střídavé aktivity Kijivu a mladých samců, kteří kolem ní opakovaně nervózně popobíhali, nicméně bez jakéhokoliv ataku. Zhruba po hodině se situace uklidnila a všichni ulehli zpět ke spánku.

V průběhu nadcházejícího dne se u Bikiry objevily první potíže, které byly nejprve dávány do souvislosti s probíhajícím onemocněním covid-19, na které byla medikována. Bikira byla unavenější, snědla jen polovinu krmné dávky, ale jinak nic nenasvědčovalo nutnosti ošetření. Po výrazně se zhoršujícím stavu příští den následoval akutní veterinární výkon v celkové anestezii, při kterém bylo zjištěno krvácení do břišní dutiny v důsledku natržené stěny žaludku.

R. Vodička, P. Brandl, J. Šimek

Související příspěvky

Přišli jsme o Bikiru


Nakládání Duni do letadla v Santanderu. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Dnes ráno započala cesta gorily nížinné Duni – dcery slavné Moji – ze španělského Cabárcena do Zoo Praha. Tam se stane součástí nové chovné skupiny, kterou povede samec Kisumu.

Kisumu v Zoo Schmiding. Fotografie pořízené již v Praze vzhledem k podmínkám karantény prozatím poskytnout nemůžeme. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Dnes v 1.05 ráno vyběhl z přepravního boxu do zázemí nového pavilonu goril samec Kisumu. Jeho přeprava z rakouské Zoo Schmiding, kde žil doposud, trvala pět hodin.
Přihlášení k newsletteru