1994 Zoborožec kaferský

Významné odchovy

Zoo Praha  |  16. 10. 2023


První odchov v Evropě

Zoborožec kaferský, foto: Petr Hamerník, Zoo Praha Zoborožec kaferský, foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

První odchov v Evropě

Ačkoliv tento statný africký pták nebyl v chovech nijak výjimečný, rozmnožování se nedařilo. První zoborožci kaferští sice přišli do Zoo Praha v roce 1954, ale zakladateli chovu se stali až ptáci, kteří dorazili o třicet let později. Oba pocházeli z přírody a stali se rodiči vůbec prvního mláděte, na které si chovatelé museli počkat až do roku 1994. V tomtéž roce sice samec uhynul, ale k samici se záhy připojil nový partner, rovněž původem z přírody.

Foto: Vladimír Motyčka, Zoo Praha

Foto: Vladimír Motyčka, Zoo Praha

Foto: Tomáš Adamec, Zoo Praha

Nově sestavený pár zahnízdil v zimovišti, kde měl k dispozici budku s krátkou vstupní chodbou. Již v roce 1995 zoborožci úspěšně odchovali samce, který žije v zoo dodnes a v roce 2010 se stal sám otcem. Podařil se tak první přirozený odchov v evropských zoologických zahradách a do současnosti bylo odchováno celkem 13 mláďat.