Ptačí mokřady

Expoziční celky


V pestrém světě mokřadních ptáků mají domov nejen elegantní jeřábi a majestátní člunozobci, ale třeba i překrásní ibisové rudí nebo čile pobíhající čejky.

Ptačí mokřady, foto (c) Tomáš Adamec, Zoo Praha Ptačí mokřady, foto (c) Tomáš Adamec, Zoo Praha

V sousedství pavilonu kočkovitých šelem, poblíž mlýnského náhonu, se nachází podmáčené louky. Je tedy jen přirozené, že zde v roce 2010 vznikl rozsáhlý expoziční celek představující ptačí obyvatele mokřadů celého světa.

Procházka po „haťových chodnících“ zájemce provede kolem otevřených výběhů obývaných jeřáby a kachnami až ke kryté expozici člunozobců. Tyto unikátní ptáky s ohromným zobákem chováme jako jedna z mála zoo na světě. Spatříte je přes prosklenou čelní stěnu v bohatě zarostlé ubikaci navozující atmosféru záplavových středoafrických mokřadů.

Dominantou expozičního celku je však přilehlá soustava čtyř vzdušných voliér, krytých téměř neviditelnou sítí. Každá z nich představuje ptačí obyvatele mokřadů z jedné zoogeografické oblasti – Eurasie, Afriky, Austrálie a Jižní Ameriky. Dvě z nich jsou navíc průchozí a od pestrého společenstva jejich obyvatel v nich návštěvníky odděluje pouze zábradlí.

Ptačí mokřady