Dětská zoo

Expoziční celky


V typické středoevropské krajině se nachází rybník s potokem a za ním pravý selský statek s kurníky, králíkárnou, stájemi i ohradami s jejich obyvateli – nejrozličnějšími domácími zvířaty. Hlazení povoleno!

Hlazení povoleno! Foto: Archiv Zoo Praha Hlazení povoleno! Foto: Archiv Zoo Praha

Dětská zoo stojí ve své současné podobě v dolní části areálu zahrady od roku 2005. Její dominantou je venkovský statek s dvorkem, kde chováme mnoho plemen domácích zvířat, od slepic a králíků přes kozy a ovce až třeba k lamám či nutriím. K některým z těchto zvířat mohou děti vstoupit přímo do ohrady a pohladit si je.

Dětská zoo se ale nezaměřuje jen na zvířata domestikovaná, ale i na novodobější společníky člověka. Poblíž statku proto stojí voliéra s různými druhy exotických ptáků, kteří jsou dnes běžně chovaní v domácnostech.

Mimoto se snažíme přiblížit celkový život v tradiční středoevropské krajině, utvářené člověkem. V areálu Dětské zoo proto naleznete také soustavu úlů, které vás seznámí s chovem včel a nabízejí možnost nahlédnout do života uvnitř. Za statkem pak najdete potok s rybníkem obývaným kromě ryb třeba i vážkami, a ve dvou průchozích voliérách „Příroda kolem nás“ můžete pozorovat divoká zvířata českých lesů či luk, především drobné ptáky.