Dodávky krmiva pro Zoo Praha - ČÁST IV – RYBY 1 Sladkovodní

Výběrová řízení

23. 06. 2021


Veřejná zakázka malého rozsahu

Zoologická zahrada hl. m. Prahy vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávky krmiva pro Zoo Praha - ČÁST IV – RYBY 1 Sladkovodní.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 7. 2021 ve 14.00 hodin.

Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele ZDE.