Pravidla a podmínky pro realizaci vzdělávacích programů pro školy

Pro školy


Vše, co potřebujete vědět o objednání vzdělávacího programu v Zoo Praha. Odpovědi na nejčastější otázky zde naleznete přehledně na jednom místě. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Foto: Archiv Zoo Praha Foto: Archiv Zoo Praha

Pravidla a podmínky pro realizaci vzdělávacích programů pro školy

Před objednáním programu v Zoo Praha si prosím prostudujte informace uvedené níže. Děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvu!

1) MOŽNOST OBJEDNÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ
Veškeré programy je možné objednat pouze přes náš objednávkový systém, který naleznete ZDE.
V případě, že objednáváte současně více programů, je třeba každý z nich zarezervovat zvlášť! Případné navýšení počtu programů (i v případě stejného tématu) tedy prosím neuvádějte pouze do poznámky k objednávce prvního programu.
Přímé telefonické či e-mailové objednání bohužel není možné. V případě, že si nejste jistí výběrem programu či potřebujete poradit s objednáním přes objednávkový systém, obraťte se na e-mail skoly@zoopraha.cz nebo tel. 296 112 116.

2) PROGRAMY V ANGLICKÉM JAZYCE - PROGRAMS IN ENGLISH LANGUAGE
For Guided tours in English click HERE.

3) CENY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ
Ceník našich programů naleznete v tabulce níže. Uvedené ceny jsou poskytovány školám a školským zařízením (mateřské školy, základní školy, střední školy, odborná učiliště, gymnázia, vyšší odborné a vysoké školy apod.) v období školního (akademického) roku mimo prázdniny a svátky. Pokud máte zájem o některý z nabízených programů a nesplňujete výše uvedené podmínky, možná hledáte soukromé prohlídky s průvodcem, které naleznete na našem e-shopu. V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu skoly@zoopraha.cz nebo matuskova@zoopraha.cz (komerční programy).

Prohlídka pro školní skupiny v českém jazyce (na téma z naší nabídky)  400 Kč + vstupné *
Prohlídka na téma dle vlastního výběru pro školní skupiny  800 Kč + vstupné *
Prohlídky v anglickém jazyce pro školní skupiny  800 Kč + vstupné *
Výukové programy pro školní skupiny  800 Kč + vstupné *
Program Zoo všemi smysly pro školní skupinu  1 000 Kč + vstupné *
Enrichmentový workshop pro školní skupinu  1 000 Kč + vstupné *

* Uvedené ceny jsou poplatkem za vybraný program a nezahrnují vstupné do areálu Zoo Praha, jehož zakoupení je podmínkou absolvování programu (s výjimkou výukového programu Za koňmi Převalského na Dívčí hrady, který je realizován mimo areál). Aktuální ceník vstupného pro školy naleznete ZDE.

4) PLATBA PROGRAMŮ
Poplatek za program je třeba uhradit před jeho konáním hotově či kartou na Informačním centru u hlavního vchodu, kde se setkáte s průvodcem vybrané prohlídky či lektorem vybraného výukového programu (platba obvykle probíhá v den konání akce po příchodu do zoo). Výjimku tvoří programy realizované v pavilonu Rezervace Dja (prohlídka Cesta do Afriky I: Tropický deštný les a výukový program Toulavý autobus), na začátku kterých se s průvodcem setkáte u vchodu Sklenářka (autobusová zastávka Zoo Praha – Sklenářka). Tyto programy je možné uhradit na pokladnách tohoto vchodu. Vstupenky je třeba zakoupit zvlášť na kterékoli pokladně. V případě, že si budete přát poplatek za programy uhradit fakturou, zašlete nám prosím tuto informaci alespoň 14 dní předem na e-mail skoly@zoopraha.cz. Do e-mailu připojte zároveň fakturační údaje a e-mailovou adresu kontaktní osoby pro fakturaci.

5) MOŽNOST REALIZACE PROGRAMŮ S FINANČNÍ PODPOROU ŠABLON OP VVV MŠMT
Na poplatek za vzdělávací programy a prohlídky pro školy v Zoo Praha lze čerpat finanční podporu z výzvy Šablony OP VVV MŠMT. V takovém případě nás však o záměru využití šablon vždy informujte alespoň 2-3 týdny před termínem realizace objednaných programů na adrese skoly@zoopraha.cz. Na základě této informace Vám zašleme ke kontrole a doplnění smlouvu o poskytnutí služeb na projektový den mimo školu a vyřídíme administrativní úkony potřebné k jejímu podpisu. Podpis smlouvy ze strany objednavatele programu (školy) může být proveden na Informačním centru u hlavního vchodu v den konání programu zodpovědným zástupcem školy (ředitel, zástupce ředitele, pedagog s plnou mocí). V případě, že se osoba oprávněná k podpisu smlouvy nebude moci dostavit, můžeme smlouvu zaslat poštou na předem uvedenou adresu. V takovém případě počítejte prosím s časovou prodlevou. Záznam z realizace projektového dne mimo školu, fakticky odpovídající náplni našich programů (jejich stručný sylabus naleznete ZDE), je možné rovněž podepsat v den konání programu na Informačním centru. Podpis za odborníka poskytovatele (Zoo Praha) může provést pouze osoba uvedená ve smlouvě, nikoliv průvodce či lektor, který program realizuje. Upozorňujeme, že délka projektové výuky dle dokumentace OPVV MŠMT musí být alespoň 4 vyučovací hodiny, tj. 180 minut. K jejímu naplnění je tedy potřeba objednat alespoň dvě libovolné prohlídky či výukové programy z naší nabídky.

6) ZMĚNY ČI RUŠENÍ OBJEDNANÝCH PROGRAMŮ
V případě požadavku na změnu či zrušení programu objednaného přes náš rezervační systém prosím pište na e-mail skoly@zoopraha.cz nebo volejte na telefon 296 112 116. Na automaticky generované e-maily s potvrzením objednávky programu prosím neodpovídejte!

7) DOPROVOD ŽÁKŮ BĚHEM VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ
Podmínkou realizace prohlídky či výukového programu v Zoo Praha je stálá přítomnost pedagogického doprovodu žáků. Lektor či průvodce Zoo Praha je pouze realizátorem programu, neplní funkci dohledu nad bezpečností žáků a v žádném okamžiku za ně nepřebírá zodpovědnost.

Podrobný přehled nabídky vzdělávacích programů pro školy naleznete ZDE.
Případné dotazy a požadavky k nabídce pro školy směřujte na adresu skoly@zoopraha.cz nebo tel. 296 112 116.

 

Letošní ročník soutěže byl velmi úspěšný. Zapojilo se celkem 56 škol a ty za necelé čtyři měsíce nashromáždily celkem 5 995 mobilních zařízení (mobilů a tabletů), což je pětkrát více než loni.

Zde najdete výsledky škol na předních místech


 

Nabídka programů pro školy v areálu Zoo Praha

Online registrace ZDE.

Zoo Praha nabízí školám několik typů vzdělávacích aktivit. Na následujících stránkách máte možnost se s nabídkou seznámit a v případě zájmu si požadovaný produkt jednoduše objednat.

Vybírat můžete z prohlídky s průvodcem (prohlídka části zoo na vybrané téma), výukových programů (programy vedené lektory, jichž se žáci aktivně účastní) a doplňkových programů (pracovní listy, učitelské balíčky apod.).

 

Přihlášení ke školnímu newsletteru