Voda pro koně Převalského na dosah ruky

Návrat divokých koní - 2016

Zoo Praha  |  03. 10. 2016


Návrat koní Převalského do volné přírody, který Zoo Praha organizuje již šestým rokem, zdaleka nekončí vypuštěním koní z transportních beden.

Počasí v Mongolsku zatím pracím naštěstí přeje, je dosud teplo a výplach vrtu tak nemrzne. Foto: Zoo Praha Počasí v Mongolsku zatím pracím naštěstí přeje, je dosud teplo a výplach vrtu tak nemrzne. Foto: Zoo Praha

Na jaře letošního roku se ukázalo být nutností vybudovat v Tachín talu v Přísně chráněné oblasti Gobi B, kde transportovaní koně tráví první rok v aklimatizační ohradě, vrtanou studnu. Místní říčka, která je jediným zdrojem vody v oblasti, totiž v letních měsících často vysychá a strážci jsou proto nuceni každý den jezdit pro vodu do desítky kilometrů vzdálené vesnice.

S nalezením vody v Tachín talu byly od začátku potíže. Až po zevrubnějších geofyzikálních průzkumech geologicky složitého podloží bylo zjištěno, že první odhad plánovaného vrtu do hloubky sto metrů nebyl reálný. V současné době se už v Tachín talu týden vrtá, podle posledních zpráv se vrt pomalu blíží ke zvodni, která by se měla nacházet přibližně v 90 metrech. Celková hloubka vrtu bude asi 130 metrů.

Počasí v Mongolsku zatím pracím naštěstí přeje, je dosud teplo a výplach vrtu tak nemrzne. Hloubení studny tedy může pokračovat rychlostí cca 0,5 - 0,8 metru vrtu za hodinu.

Díky řadě dárců, kteří přispěli do kampaně „Metr za litr“ se podařilo za pouhých 45 dní vybrat částku 117 100 Kč, tedy finance na realizaci 117 metrů vrtu.

Děkujeme všem, kdo na tento projekt přispěli a držte palce, ať to dobře dopadne.

Vrtná souprava. Foto: Zoo PrahaVrtná souprava. Foto: Zoo Praha


ZOOPRAHA.CZ

Návštěvní kniha

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní