Vstupenka na lepší časy

Vstupenka na lepší časy


Vážení přátelé,
když jsme na jaře 2020 koncipovali projekt Vstupenka na lepší časy a definovali jsme platnost této vstupenky do konce roku 2021, mysleli jsme si, že je to velkorysá lhůta, dostatečná pro to, aby kýžené lepší časy skutečně nastaly. Nyní všichni vidíme, jaká je skutečnost.

Moc děkujeme, že jste Zoo Praha podpořili koupí Vstupenky na lepší časy! Moc děkujeme, že jste Zoo Praha podpořili koupí Vstupenky na lepší časy!

Projekt měl být ukončen a nejstředřejší držitelé VNLČ slavnostně vyhlášení v rámci tradičního Setkání sponzorů a přátel Zoo Praha dne 5. prosince 2020. K tomu však, jak víte, nemohlo dojít, takže jsme projekt prodloužili do konce roku.

Výsledky jsou skvělé, celkem přispělo 1019 příznivců a vybralo se 1 359 000 Kč!

Níže uvádíme žebříček TOP TEN držitelů, kteří budou mít možnost prohlídky Zoo Praha s jejím ředitelem, Miroslavem Bobkem. Termín prohlídky bude upřesněn emailem. Pevně věříme, že se v roce 2021 koronavirová situace zlepší, nicméně z hlediska skutečných lepších časů budeme ve střehu a projekt případně obnovíme.

Ještě jednou všem velmi děkujeme za přízeň a podporu!

Pevné zdraví a vše dobré v roce 2021 za Zoo Praha přeje,

Vít Kahle

Žebříček deseti nejštědřejších držitelů Vstupenky na lepší časy

1. Lenka Brožová (20 000 Kč)
2. Jana Knorová (20 000 Kč)
3. Renata Mikischova (15 000 Kč)
4. Martin Povýšil (15 000 Kč)
5. Ľubomír Uherčík (13 000 Kč)
6. Václava Nedvědová (11 500 Kč)
7. Marta Nevšímalová (11 000 Kč)
8. Zuzana Foglarová (11 000 Kč)
9. Petr Čada (10 000 Kč)
10. Tomáš Kroupa (10 000 Kč)