Jdeme dál!

Povodně

Miroslav Bobek  |  10. 06. 2013


Zoo Praha čelila po jedenácti letech další katastrofální povodni. Naštěstí jsme byli velmi dobře připraveni a neváhali jsme, takže se nám úspěšně podařilo evakuovat zvířata i majetek. Ztratili jsme pouze dvě čejky a několik dalších jedinců drobných druhů. Ze spodní zaplavované části zoo jsme odvezli veškeré cennější vybavení, dokonce včetně tabulek od expozic.

Nevěřil bych, že je vůbec možné tak velký a náročný úkol v tak krátkém čase a za tak složitých podmínek zvládnout. Proto chci poděkovat především zaměstnancům a spolupracovníkům Zoo Praha, kteří to dokázali. Shromáždili se v zoo už během nedělního dopoledne a dřeli pak do úmoru. Jsem na ně nesmírně hrdý – a ze všeho nejvíc bych jim přál, aby nic podobného už nemuseli absolvovat.

Povodeň nás vrhla o řadu let zpátky a na tom bohužel nic nemění skutečnost, že se škody ukazují menší, než jsme se zpočátku – kdy jsme vycházeli ze zkušenosti roku 2002 – domnívali. Výška vodního sloupce naštěstí tentokrát nedosáhla takové úrovně jako v roce 2002 a spodní část zoo zůstala zaplavena po kratší dobu. Především jí však voda neproudila takovou rychlostí a silou jako před jedenácti lety, „jenom“ ji zaplavila.

Nyní probíhá odstraňování škod, na němž se spolu s hasiči a s našimi pracovníky podílejí i dobrovolníci. Přihlásilo se nám jich přes deset tisíc a další tisíce lidí a desítky společností nám zasílají finanční příspěvky nebo přivážejí nářadí a materiál. Děkujeme!

Že nás po povodňové vlně zaplavila takováto vlna solidarity, je pro nás ohromným povzbuzením. Nezapomeňte však, prosím, že pomoc a podporu budeme potřebovat i po opadnutí velké vody. Budeme rádi, když se budete účastnit charitativních akcí nebo když přispějete na naše povodňové konto 3070207/0100. Podpoříte nás však také tím, že navštívíte naši zoo – třeba i s přáteli a známými.

Ohromné čerpadlo o výkonu 1500 l/s už ze spodní části zoo odsálo většinu vody. Gorily však stále jsou a ještě nějakou dobu zůstanou v povodňové věži svého pavilonu. Ze všech sil se snažíme, aby byl zprovozněn co nejdříve a gorily mohly zůstat v Praze. Je však zřejmé, že pro příště už nelze riskovat. Musíme učinit stejné rozhodnutí, jaké bylo po povodni 2002 učiněno v případě slonů a hrochů: Máme-li v Zoo Praha chovat gorily, musí to být v místech, kde je v žádném případě nemůže ohrozit další povodeň.

Díky pochopení, které projevil náš zřizovatel, již vybíráme místo pro tento nový pavilon goril. Chtěli bychom ho postavit i díky vašim příspěvkům. Jeho vybudování by však nemělo být jediným poučením z letošní povodně. Požádali jsme, aby byly prověřeny možnosti lepší protipovodňové ochrany Zoo Praha. Dosud je chráněna pouze před tzv. dvacetiletou vodou. Chápeme, že v jistém okamžiku je třeba spodní část zoo obětovat, aby se nezvýšilo ohrožení centra Prahy či sídel níže po toku Vltavy; neradi bychom však byli znovu a znovu obětováváni příliš brzo nebo dokonce zbytečně.

Nyní je před námi obnova spodní části areálu. Budeme muset provést úpravy vybraných staveb a přehodnotit užití některých prvků, ale základní koncepce je jasná: Budou zde lehké malé stavby, dále stavby, přes které se voda přelije, aniž by je významněji poškodila, anebo stavby dimenzované výrazně nad úroveň vody z roku 2002 (což se fakticky týká pouze přestavby Pavilonu velkých savců, která teď není na pořadu dne).

Než znovu zprovozníme spodní část zoo, potrvá ještě několik týdnů. Zoo Praha jako taková je však znovu otevřena již od středy. Nabízí k prohlídce desítky expozic v celé horní části areálu, včetně nového Údolí slonů anebo Indonéské džungle. A třebaže se na naši podporu chystá koncert nazvaný Zvedáme hlavu, troufám si tvrdit, že jsme ji nikdy nesklonili.

Jdeme dál! S Vámi a díky Vám.

Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha


Jak nás podpořit

 • Pro peněžní dary jsme zřídili speciální konto Zoo Praha Povodeň 2013/nový Pavilon goril, číslo účtu 3070207/0100, IBAN CZ3301000000000003070207 pro platby ze zahraničí.
  • Dar je daňově odečitatelnou položkou a na přání vám rádi vystavíme potvrzení pro finanční úřad.
 • Podpořte nás DMS zprávou. Zprávu odešlete na číslo 87 777. Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, na nový Pavilon goril přispějete částkou 29, 59 nebo 89 Kč. Využít můžete také variantu trvalého příkazu (každý měsíc se vámi zvolená částka automaticky zašle na konto Zoo Praha), a to na všechny uvedené částky. Pro zrušení trvalého příkazu zašlete SMS ve tvaru STOP ZOO PRAHA na číslo 87 777.
ProjektText jednorázové DMSText trvalého příkazu
POVODEŇ 2013/NOVÝ PAVILON GORIL DMS ZOO PRAHA 30
DMS ZOO PRAHA 60
DMS ZOO PRAHA 90
DMS TRV ZOO PRAHA 30
DMS TRV ZOO PRAHA 60
DMS TRV ZOO PRAHA 90

Děkujeme za projevy Vaší přízně i za dary!

 

 

V zájmu zajištění bezpečného chovu goril, plánuje Zoo Praha postavit gorilám nový pavilon mimo zónu ohroženou povodněmi. Stavba bude vybudována na pozemcích zoologické zahrady určených k jejímu rozvoji a byla důsledně navržena tak, aby nenarušovala krajinný ráz celé lokality.ZOOPRAHA.CZ

Návštěvní kniha

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní