O gorilách

Zoo Praha / Prague Zoo

Zoo Praha  |  28. 01. 2016


Gorily patří mezi nejohroženější savce naší planety, podle IUCN jsou všechny poddruhy považovány za kriticky ohrožené.

Gorila nížinná Gorila nížinná

Mezi nejzávažnější faktory ohrožující volně žijící populace goril patří ztráta přirozeného prostředí vlivem zemědělství a těžby dřeva, hrozba infekčních onemocnění, a v nemalé míře také ilegální lov pro maso a tradiční medicínu.

Gorily nížinné v přírodě
Gorila nížinná (Gorilla gorilla gorilla) obývá tropické deštné lesy střední Afriky. Je zdaleka nejpočetnějším ze čtyř poddruhů goril - odhady jejích stavů se pohybují v rozpětí mezi 150 000 až 200 000 jedinci. Za posledních dvacet až dvacet pět let se však její početnost údajně snížila až o 60 procent a uvádí se, že v nejbližších několika desetiletích jí hrozí vyhynutí.

Způsob života
Rodinný život goril nížinných se velice podobá rodinnému životu našich dávných předků. Žijí ve skupinách složených z jednoho dominantního stříbrohřbetého samce a obvykle tří až čtyř samic s mláďaty. Při cestě za potravou ujdou denně nanejvýš několik kilometrů. Většinu času tráví v šeru pralesa, ale tu a tam vystoupí na mýtiny, kde si vychutnávají sluneční paprsky i šťavnaté oddenky bylin.

Na rozdíl od goril horských či goril východních je mnohem obtížnější gorily nížinné v přírodě habituovat, tedy přivyknout na přítomnost člověka. Podařilo se to v Dzanga Sangha ve Středoafrické republice u skupiny vedené samcem Makumbou. Díky tomu se o gorilách nížinných podařilo získat mnoho nových poznatků.

Ohrožení goril

Ztráta přirozeného prostředí
Mezi největší hrozby patří ničení deštného pralesa. Po cestách střední Afriky proudí tahače s ohromnými kmeny pralesních stromů. Přestože lze tropické deštné lesy využívat uvážlivě a ohleduplně, jsou bezohledně káceny a alarmující rychlostí zanikají.

S nimi zaniká nejen prostředí goril nížinných, ale celý jedinečný ekosystém, který se vyznačuje nesmírně vysokou biologickou rozmanitostí, váže ohromné množství oxidu uhličitého a má nezastupitelnou úlohu jako rezervoár vody.

Pytláctví
Ve střední Africe jsou každý rok snědeny tisíce goril. Někteří Afričané dodneška věří, že jim gorilí maso dodá sílu, rozhodnost a mužnost.

Těžba v pralesích navíc způsobuje, že se kdysi vzdálené a nedostupné oblasti stávají přístupnými nejen mechanizaci svážející vytěžené dřevo, ale rovněž lovcům a pytlákům. Gorily jsou tak více ohrožovány i nepřímo tím, že hynou v pastech nastražených na jiná zvířata.

Obecně bushmeat, tedy maso divokých zvířat, je ve střední Africe nesmírně žádaný - a vysoká poptávka podněcuje pytláctví a nelegální obchod. Proti organizovaným skupinám pytláků a překupníků stojí nejen vesměs zkorumpovaná policie a další silové složky, ale zapojují se do něj také nevládní organizace.

Zoo Praha se snaží již dlouhodobě podporovat jednotky strážců přírody neboli „ecoguards“, které původně vznikly také jako nevládní organizace a které stojí v první linii boje proti pytlákům a současně plní osvětovou roli.


Jak pomoci

I vy se můžete zapojit do podpory projektu Toulavý autobus!

Zašlete finanční příspěvek na speciální sbírkové konto Pomáháme jim přežít – č.ú.: 43 – 680 466 0247/0100.

Využijte dárcovské sms!

Přineste starý mobil. Za každý přístroj vyplatí společnost REMA Systém 10 Kč na naše sbírkové konto.

Kupte si některý z vybraných suvenýrů a tiskovin v areálu Zoo Praha nebo na našem e-shopu.

Zůčastněte se Běhu pro zoo, jehož výtěžek je určen na projekty Pomáháme jim přežít.

A v neposlední řadě přijďte do zoo praha! koupí každé vstupenky příspíváte 2 kč na ochranu ohrožených druhů v rámci projektu koruna ze vstupného.

Děkujeme Vám, že nám pomáháte pomáhat!ZOOPRAHA.CZ

Návštěvní kniha

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní