Vzácní a jedineční

Ostatní články

Vít Kahle  |  16. 03. 2018


V letošní outdoorové kampani nadále komunikujeme prostřednictvím krásných fotografií zvířat – portrétů, poloportrétů i celků. Nyní jsme však dali všem motivům jednoho společného jmenovatele: zařazení do Červeného seznamu IUCN.

Velemyš obláčková Velemyš obláčková

V komunikaci Zoo Praha silně zaznívá důraz na záchranu ohrožených druhů v oblastech jejich původního výskytu, tedy na projekty ochrany in-situ. Stejně tak je ale důležité chránit ohrožené druhy v režimu ex-situ, tedy v podmínkách chovu v lidské péči. U mnoha druhů je vytvoření životaschopné záložní populace nutným předpokladem k tomu, aby byly pro budoucí generace zachovány.

Letošní jarní kampaní chceme veřejnosti představit řadu unikátních druhů, které pražská zoo chová a které jsou vzácné jak v přírodě, tak v zoologických zahradách na celém světě. Proto byl důležitým vodítkem při výběru protagonistů kampaně Red list neboli Červený seznam ohrožených a vymírajících druhů IUCN (Mezinárodní unie na ochranu přírody). Nebylo to, samozřejmě, kritérium jediné. Hleděli jsme rovněž na to, jak se bude zvíře vyjímat na billboardu a citylightu. A v neposlední řadě jsme volili druhy, jejichž chov v Zoo Praha patří k úspěšným. Kombinací uvedených kritérií nám vzešlo pětadvacet kandidátů. 

Doufáme, že kampaní jednak posílíme povědomí veřejnosti o důležitosti poslání moderních zoo ve smyslu záchrany ohrožených druhů, jednak zvýšíme návštěvnost ve smyslu: „Přijďte se podívat na naše vzácná a jedinečná zvířata!“

Během jara 2018 jsme pokračovali v kampani akcentující nejenom krásu živočišných druhů, ale i míru jejich ohrožení. Kampaň má tak silný edukační přesah a zároveň je – jak se nyní často říká – společenský odpovědná.

U nás se to však jen neříká, u nás se i koná. Všechny propagované druhy jsou chovatelsky velmi cenné, u mnoha z nich vede pražská zoo jejich plemennou knihu, aktivně se zapojuje či vede mezinárodní projekty na jejich záchranu z prostředků získaných v rámci veřejné sbírky Pomáháme jim přežít (prostředky z výnosů prodeje dárkových předmětů, z dms, z pořádání speciálních kulturních akcí atd.) a od každého návštěvníka Zoo Praha, kdy z každé vstupenky jdou na tento fundraising 2 koruny.

Na plakátech se v dubnu a květnu objevili: kráska krátkoocasá, velemyš obláčková či chřestýšovec mangšanský. Na červen jsme přichystali kombu ušatou a leguána kubánského.

U výběhů a expozic předmětných zvířat byly instalovány cedulky s bližším popisem o míře ohrožení, o počtech jedinců žijících ve volné přírodě, o konkrétním zapojení do mezinárodních ochranářských projektů atd.

Vzácní a jedineční


Další dva supi mrchožraví byli minulý týden převezeni z pražské zoo do bulharských hor. Obě letošní mláďata, z nichž jedno se vylíhlo v Zoo Zlín, nyní stráví přibližně tři týdny na umělém skalním...

Tygr střelený do oka a následně do krku, kosti, kůže i hnijící maso, nádoby na vyvařování tygřího masoxu… Detaily ze zásahu České inspekce životního prostředí, Celní správy ČR a Policie ČR u Ludvíka Berouska a dalších...
Přihlášení k newsletteru