Věc: Žádost o tiskovou opravu

Novinky u zvířat

Michal Šťastný  |  12. 12. 2013


V souladu s ustanovením § 10 a násl. zákona č. 46/2000 Sb. žádám šéfredaktory dotčených médií o zveřejnění tiskové opravy nepravdivých a zavádějících informací, kterými byla závažným způsobem poškozena moje osobnostní práva a rovněž pověst mých rodičů.

Kakadu palmový, foto (c) Tomáš Adamec, Zoo Praha Kakadu palmový, foto (c) Tomáš Adamec, Zoo Praha

Titulek Vypiplaný opelichaný poklad, který byl použit v Týdeníku, jsem ještě ochoten akceptovat, třebaže termín „opelichaný“ je v uvedeném kontextu zcela chybný. Kategoricky však žádám o dementi tvrzení deníku Prásk, který uvedl doslova: Z ošklivce vyroste papoušek za 200 tisíc! Tímto výrokem jsem byl nejen hrubě dehonestován, ale došlo rovněž k porušení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Zveřejnění opravy požaduji rovněž po deníku Krtek, který ve svém titulku použil dokonce slova Fuj, to je hnusák. Nic podobného si nenechám líbit od nikoho a od Krtka už vůbec ne.

Vrcholem všeho byl však článek Libových novin, které napsaly: Mládě je sice nesmírně ošklivé, takže musí být ukryto před zraky diváků, ale postupně se z nevzhledného tvora začne klubat elegantní pták, kterého v Čechách zpopularizovala dávná píseň Viktora Sodomy. Ta je však také příčinou jeho trápení. Většina návštěvníků zoo si ji totiž automaticky začne v jeho blízkosti zpívat, z čehož je pražský kakadu už úplně na nervy. Proto se dlouho nepodařilo v pražské zoo kakadua odchovat, neboť kakaduové byli z toho neurotičtí a měli problém. Vyřešil to až hluchý kakadu, který se mohl díky tomu stát otcem.

Tento text podle mého přesvědčení zcela naplňuje skutkovou podstatu trestného činu pomluvy podle § 184 Trestního zákoníku, a to nejen ve vztahu k mé osobě, nýbrž i k osobám mých rodičů. Od podání trestního oznámení jsem ochoten upustit pouze v případě, že v Libových novinách bude pod titulkem Nejkrásnější papoušek neprodleně zveřejněn text, který vše uvede na pravou míru.

Přikládám fotografii zachycující mou aktuální podobu a věřím, že nebudu nucen – tentokrát již prostřednictvím svého právního zástupce - přistoupit k dalším krokům.

S pozdravem


Kakadu palmový
nar. 1. října 2013,
trvalé bydliště U Trojského zámku 3/120, Praha 7

 


Chovatel Jiří Eliáš šplhá k hnízdům zejozobů asi do výšky pěti metrů. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Balancují vysoko ve větvích, za každého počasí, občas s kbelíkem v ruce. Díky obětavosti chovatelů a jejich pravidelným výškovým kontrolám hnízd vyrostlo v Zoo Praha už více než 40 mláďat zejozoba afrického přímo pod...

Samec želvy pinzónské Antonio patří díky svému původu k jedněm z nejvzácnějších zvířat v Zoo Praha. Povahou je rváč a provokatér a taky rád po svém upravuje zeleň v pavilonu. Na snímku ovšem spořádaně konzumuje kadeřávek. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Velké želvy s prvním ochlazením přestávají chodit na pastvu ven, chovatelé jim proto štavnatou trávu nahrazují pravidelným přísunem listové zeleniny. Želví samci Eberhard a Antonio si navíc dokážou sami přilepšit...
Přihlášení k newsletteruZOOPRAHA.CZ

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní