Věc: Žádost o tiskovou opravu

Novinky u zvířat

Michal Šťastný  |  12. 12. 2013


V souladu s ustanovením § 10 a násl. zákona č. 46/2000 Sb. žádám šéfredaktory dotčených médií o zveřejnění tiskové opravy nepravdivých a zavádějících informací, kterými byla závažným způsobem poškozena moje osobnostní práva a rovněž pověst mých rodičů.

Kakadu palmový, foto (c) Tomáš Adamec, Zoo Praha Kakadu palmový, foto (c) Tomáš Adamec, Zoo Praha

Titulek Vypiplaný opelichaný poklad, který byl použit v Týdeníku, jsem ještě ochoten akceptovat, třebaže termín „opelichaný“ je v uvedeném kontextu zcela chybný. Kategoricky však žádám o dementi tvrzení deníku Prásk, který uvedl doslova: Z ošklivce vyroste papoušek za 200 tisíc! Tímto výrokem jsem byl nejen hrubě dehonestován, ale došlo rovněž k porušení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Zveřejnění opravy požaduji rovněž po deníku Krtek, který ve svém titulku použil dokonce slova Fuj, to je hnusák. Nic podobného si nenechám líbit od nikoho a od Krtka už vůbec ne.

Vrcholem všeho byl však článek Libových novin, které napsaly: Mládě je sice nesmírně ošklivé, takže musí být ukryto před zraky diváků, ale postupně se z nevzhledného tvora začne klubat elegantní pták, kterého v Čechách zpopularizovala dávná píseň Viktora Sodomy. Ta je však také příčinou jeho trápení. Většina návštěvníků zoo si ji totiž automaticky začne v jeho blízkosti zpívat, z čehož je pražský kakadu už úplně na nervy. Proto se dlouho nepodařilo v pražské zoo kakadua odchovat, neboť kakaduové byli z toho neurotičtí a měli problém. Vyřešil to až hluchý kakadu, který se mohl díky tomu stát otcem.

Tento text podle mého přesvědčení zcela naplňuje skutkovou podstatu trestného činu pomluvy podle § 184 Trestního zákoníku, a to nejen ve vztahu k mé osobě, nýbrž i k osobám mých rodičů. Od podání trestního oznámení jsem ochoten upustit pouze v případě, že v Libových novinách bude pod titulkem Nejkrásnější papoušek neprodleně zveřejněn text, který vše uvede na pravou míru.

Přikládám fotografii zachycující mou aktuální podobu a věřím, že nebudu nucen – tentokrát již prostřednictvím svého právního zástupce - přistoupit k dalším krokům.

S pozdravem


Kakadu palmový
nar. 1. října 2013,
trvalé bydliště U Trojského zámku 3/120, Praha 7

 


Od minulého týdne je v Zoo Praha k vidění nový samec pandy červené Jerry. Jedním z jeho poznávacích znaků jsou výrazné bílé chlupy na spodní straně uší. Foto Petr Hamerník, Zoo Praha

Seznamování nově spojeného páru pand červených mohou právě v těchto dnech sledovat návštěvníci Zoo Praha. Dvouletý samec Jerry přicestoval z olomoucké zoologické zahrady v květnu a nyní se konečně seznamuje se stávající...

Foto 1: Samice Duni, dcera naší slavné gorily Moji, přijede do Zoo Praha, kde dostane možnost mít vlastní mládě. Foto Lucía Gandarillas

Vše je dojednáno, schváleno a potvrzeno: trojici samic Kamba – Kijivu – Shinda a malého Ajabua doplní v novém pavilonu goril samec Kisumu a samička Duni. Je to dvojnásob dobrá zpráva: příchod Kisuma umožní mít ve skupině další...
Přihlášení k newsletteru