Úmrtí profesora Veselovského

Novinky u zvířat

24. 11. 2006


V pátek 24. 11. 2006 zemřel dlouholetý ředitel pražské zoo, významný český vědec a zoolog, profesor Zdeněk Veselovský.

Příčinou smrti bylo srdeční selhání, k němuž došlo v dopoledních hodinách dne 24. 11. 2006 v motolské nemocnici.

 

Zdeněk Veselovský se narodil 26. 8. 1928, po absolvování přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze zde pracoval v letech 1952–1959 jako vysokoškolský asistent.

 

Většina jeho profesního života je však spjata s pražskou zoo, kde působil přes 30 let. Ještě v době VŠ studií pracoval rok jako zoologický asistent tehdejšího ředitele Cyrila Purkyně, v roce 1959 byl pak jmenován ředitelem. Po jeho nástupu se  pražská zoologická zahrada  postupně změnila z pomalu se rozvíjející provinční zahrady v instituci evropského i světového významu.  Zásadní podíl na záchraně koně Převalského, jedny z prvních světových odchovů gepardů, levhartů obláčkových, vlků hřivnatých, tučňáků Humboldtových a dalších obtížně se rozmnožujících druhů  - to vše přispělo k vytvoření vysoké mezinárodní prestiže pražské zoo. Ne náhodou vykonával prof. Veselovský řadu funkcí v Mezinárodní unii ředitelů zoologických zahrad (IUDZG). V roce 1964 byl zvolen za generálního sekretáře této organizace, v letech 1967-1971 pak vykonával funkci viceprezidenta a v letech l971-1975 byl prezidentem této prestižní organizace. Stal se čestným členem Evropské akademie věd a umění. Byl činný i na domácí půdě – 25 let předsedal Československé společnosti ornitologické a dlouhá léta působil jako místopředseda zoologické společnosti při Akademii věd České republiky. Prof. Veselovský vykonával funkci ředitele Zoo Praha do roku 1988. Ze zahrady odešel z politického rozhodnutí.

 

Během celého svého života byl neúnavným propagátorem a popularizátorem přírodních věd. Napsal desítky knih a nesčetně článků, publikoval v zahraničních odborných časopisech. K jeho nejznámějším knihám patří „Výlet do třetihor“, „Chováme se jako zvířata?“, „K pramenům Orinoka“ nebo „Obecná etologie“. I v dobách, kdy byl pracovně vytížen ředitelskou funkcí, si nacházel čas na přednášky na přírodovědecké fakultě  a vedení diplomových prací posluchačů.  S pedagogickou činností nepřestal ani po odchodu z pražské zoo. jako profesor zoologie na biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích přednášel až do konce svých dnů. Externě přednášel též na své „mateřské“ katedře zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

 

Prof. Veselovský byl jednou z největší osobností české zoologie a etologie a světa moderních zoologických zahrad. Vychoval několik generací odborníků, kteří jeho odkaz uplatňují dnes ve své práci výzkumné, ochranářské nebo chovatelské. Především to byl ale velký milovník zvířat a zastánce zoologických zahrad, ve kterých viděl nezastupitelnou kulturní a vzdělávací instituci pro dnešní i budoucí svět.

Do svých posledních dnů pravidelně navštěvoval pražskou zoo a těšil se z jejího rozvoje v posledních letech. Dodnes ho v zahradě s radostí vítala některá zvířata, která si na něj pamatují z doby jeho ředitelování. Jeho posledními návštěvami v zoo byly oslava 35. narozenin orangutana Kámy, prvního orangutana odchovaného v Zoo Praha, v červnu 2006, a oslava 75. výročí založení pražské zoo na konci září.

 

Odchod pana prof. Zdeňka Veselovského znamená obrovskou ztrátu pro českou vědu, pedagogiku a svět zoologických zahrad.

 

Pohřeb prof. Veselovského a veškeré záležitosti s tím spojené zařizuje v těchto chvílích pražská zoo, protože přímí potomci pana profesora žijí trvale v zahraničí. Termín a místo konání pohřbu oznámíme dodatečně.

 

 

V unikátní středoasijské pouštní expozici zvané Kattakum, která se nachází v Pavilonu šelem a plazů, teď mohu návštěvníci vidět opravdové známky jara. Na snímku pár agamek písečných; samec v dominantní póze, samice odmítající páření. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha.

Návštěvníci Zoo Praha mohou v těchto dnech vidět opravdové známky jara. Konkrétně v unikátní středoasijské pouštní expozici Kattakum, která se nachází v Pavilonu šelem a plazů. Ještě zhruba dva až tři týdny...

Obě slůňata ze Zoo Praha už váží přes tunu. Během posledního vážení ve středu ráno dosáhl mladší Rudi přesně 1028 kilogramů. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha.

Co do zvídavosti a veselého skotačení, Max a Rudi v sobě slůňata ještě nezapřou, ale co do hmotnosti, i mladší Rudi již přesáhl tunu. Během posledního vážení ve středu ráno dosáhl přesně 1028 kg, o půl roku starší Max...
Přihlášení k newsletteruZOOPRAHA.CZ

Návštěvní kniha

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní