Lední medvědi mají svůj den!

Novinky u zvířat

Helena Petáková  |  27. 02. 2021


Na 27. února připadá Mezinárodní den ledních medvědů. Připomíná nám, jakým hrozbám v současnosti tato ikonická šelma čelí.

Samice Berta (vlevo) a samec Tom si pochutnávají na zmrzlině z ryb, mrkve a jablek. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha Samice Berta (vlevo) a samec Tom si pochutnávají na zmrzlině z ryb, mrkve a jablek. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Medvěd lední je jednoznačně závislý na ledu. V období, kdy získává nejvíce energie lovem tuleňů, je jeho hlavní loveckou strategií lov na šelfovém ledu. Ten však každým rokem zamrzá později a plocha zalednění se zmenšuje. Medvědi tak hladoví déle, než na jakou dobu jsou adaptovaní. Zhoršení loveckých podmínek se odráží v postupné redukci průměrné váhy sledovaných populací – u medvědic byl během 25 let výzkumu zaznamenán pokles průměrné hmotnosti z 290 na 230 kg. Tající led také nutí medvědy k plavání na delší vzdálenosti. Klesá také počet pelagických „porodnic“ – medvědích nor budovaných na tradičních lokalitách na šelfovém ledu, v některých oblastech až o dvě třetiny.

Lední medvěd Tom řádí ve vodě s proutěným košíkem. Foto: Oliver Le Que, Zoo Praha

Kromě odtávání ledu v rámci globálního oteplování jsou lední medvědi ohroženi i dalšími faktory, mezi které patří: těžba energetických surovin, přítomnost chemických reziduí v životním prostředí, konflikty s místními komunitami a lov. Ačkoli početnost některých subpopulací roste (u dvou z devatenácti známých), celkový pokles populace medvědů ledních je odhadován na 30 % během následujících tří generací. Medvěd lední je proto zařazen v Červené knize IUCN do kategorie „Vulnerable“ – „zranitelný“ druh.

Díky chovatelce Denise Zběhlíkové mají lední medvědi v pražské zoo o zábavu postaráno: neustále jim chystá různorodé enrichmentové prvky. Foto: Oliver Le Que, Zoo Praha

V chovech v lidské péči jde o náročný druh. Největší obtíž při odchovu medvědů ledních představuje citlivost samic na rušení – ze svých brlohů jsou zvyklé na přítmí, konstantní teplotu, nepřítomnost jiných tvorů a absolutní ticho.

Mimo jiné i tento aspekt chovu zohledňují plány na novou expozici Arktida, která by měla vzniknout v severozápadním cípu areálu Zoo Praha, kde jsou nejvhodnější mikroklimatické podmínky. Lední medvědi zde budou mít k dispozici dva rozsáhlé expoziční výběhy, každý se dvěma bazény se slanou vodou. Zázemí budou tvořit odstavný výběh a hlavně stavebně oddělené ubikace, umožňující vytvořit samici oázu absolutního klidu nezbytného pro úspěšný odchov mláďat. Brožuru Expozice Arktida s nejnovějšími informace i se všemi aspekty výstavby si můžete zdarma stáhnout ZDE.

Zoo Praha chová v současnosti pár ledních medvědů. Samice Berta, narozená 2. prosince 2003, je posledním medvědem ledním odchovaným v Praze. Samce Toma jsme získali ze Zoo Brno v roce 2009, narodil se 23. listopadu 2007. Oběma jim můžete přispět na krmnou dávku koupí Stravenky, a to kdykoli, nejen v jejich mezinárodní den. :-)


Nakládání Duni do letadla v Santanderu. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Dnes ráno započala cesta gorily nížinné Duni – dcery slavné Moji – ze španělského Cabárcena do Zoo Praha. Tam se stane součástí nové chovné skupiny, kterou povede samec Kisumu.

Kisumu v Zoo Schmiding. Fotografie pořízené již v Praze vzhledem k podmínkám karantény prozatím poskytnout nemůžeme. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Dnes v 1.05 ráno vyběhl z přepravního boxu do zázemí nového pavilonu goril samec Kisumu. Jeho přeprava z rakouské Zoo Schmiding, kde žil doposud, trvala pět hodin.
Přihlášení k newsletteru