Kastrace gorilího samce Ajabu

Novinky u zvířat

Zoo Praha  |  10. 10. 2019


Na základě doporučení Evropského záchovného programu goril (EEP) Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) podstoupil dnes dopoledne samec Ajabu kastraci. Výkon provedl veterinární tým Zoo Praha. Vše proběhlo bez komplikací a Ajabu byl po necelých dvou hodinách navrácen do skupiny. V pavilonu goril již panuje normální režim.

V rámci EEP je v současné době chováno přibližně 490 goril. Úspěšnost chovu goril v zoologických zahradách celosvětově přispívá k jejich ochraně v přírodě, rozšiřuje povědomí veřejnosti o problematice ohrožených druhů a v neposlední řadě přináší též mnoho radosti a poučení. Chov goril v lidské péči však přináší také komplikace. Prostorové kapacity členských institucí programu jsou velmi omezené, a tak je vytváření dalších gorilích skupin velmi limitované. Gorily žijí harémovým způsobem; každá skupina je tedy složena z jednoho dominantního samce, několika samic a jejich mláďat. Samci a samice goril se přitom rodí v poměru zhruba 1:1. To znamená, že je zde velké množství samců, kteří nikdy nebudou moci být zařazeni do chovu. Ti pak mohou být umístěni buď samostatně, což pro ně není přirozené, nebo v tzv. samčích skupinách. Samčí skupiny, zejména ty složené z nepříbuzných zvířat, však v dlouhodobém horizontu přinášejí problémy. Dospívající samci se snaží prosadit na vedoucí pozici, což přináší fyzické souboje s dominantním samcem, při kterých může dojít k poraněním. Občas může dojít i k celkové destabilizaci skupiny s následnou nutností skupinu rozdělit.

Přes veškerou dlouhodobou snahu EEP problematiku nadbytečných samců řešit se všechny alternativy jeví jako řešení dočasná, a ne zcela dostačující. Jediným východiskem zůstává kastrace mladých samců, která u nich potlačuje vůli k dominanci a agresivitu. Předpokládá se, že kastrovaní jedinci budou moci zůstat ve společnosti dalších goril po celý život, aniž by docházelo k rozbrojům s dominantním samcem. David Williams-Mitchell, ředitel oddělení pro styk s veřejností z EAZA, říká, že „kastrace provedená v mladém věku zabraňuje rozvoji celé řady znaků a chování dospělých samců... výzkum ukazuje, že kastrovaná zvířata nadále žijí v původních rodinných skupinách bez jakýchkoliv problémů“.

K dnešnímu dni bylo v rámci EEP vykastrováno 15 gorilích samců. EEP provádí dlouhodobý výzkum všech kastrovaných jedinců, které porovnává s nekastrovanými jedinci stejného věku. Tento výzkum prozatím ukazuje, že kastrace nemá jakýkoliv negativní dopad jak na fyzický, tak zejména na psychický vývoj všech sledovaných zvířat.

Vzhledem k tomu, že se kastrace zdá být jediným dlouhodobým řešením problematiky nadbytečných samců, Zoo Praha se rozhodla akceptovat v případě Ajabu doporučení EEP. Ještě před jeho kastrací navštívili zaměstnanci Zoo Praha několik evropských zoologických zahrad, aby se sami přesvědčili o kvalitě života kastrovaných samců různého věku. U žádného z nich se nevyskytly žádné fyzické, psychické ani vývojové problémy. Chovatelé všechna zvířata popisují jako spokojená, hravá, neagresivní a velmi dobře začleněná do skupiny. Pevně věříme, že i Ajabu bude žít v přítomnosti dalších goril dlouhým a spokojeným životem.


Obě slůňata při první, „zkušební“ procházce v travnatém výběhu Údolí slonů v úterý po poledni. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha.

Samička slona indického, která přišla na svět v sobotu 9. května, se tento týden poprvé podívala i do venkovního výběhu Údolí slonů. Skupinu samic s mláďaty budou moci návštěvníci sledovat venku za dobrého počasí...

Do sloního stáda v Zoo Praha přibyla letos na jaře hned dvě mláďata. Starší samička se narodila 27. března, mladší 9. května. Celá skupina tak nyní čítá již devět členů. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha.

Sloní samičky, z nichž první se narodila koncem března a druhá v sobotu, bývají často bok po boku a vzájemně se dotýkají choboty. Obě jsou velmi vitální a pravidelně pijí mléko od svých matek. V závislosti na počasí je...
Přihlášení k newsletteruZOOPRAHA.CZ

Návštěvní kniha

Kontakt

 • Zoologická zahrada hl. m. Prahy
  U Trojského zámku 120/3
  171 00 Praha 7

  Tel.: +420 296 112 230
  Datová schránka ID: es6fem5
  e-mail: pr@zoopraha.cz

Press

Reklama a marketing

Partneři Zoo Praha

Ostatní