Zoo Praha představila významné přírůstky roku 2016

Novinky u zvířat

Zoo Praha  |  24. 11. 2016


V Zoo Praha proběhla 24. listopadu tisková konference k nejcennějším přírůstkům Zoo Praha za rok 2016. Kromě významných letošních mláďat na ni byly představeny také důležité a zajímavé odchovy - zmije obecné, želvy hvězdnaté, zejozoba afrického, loríčka rudobradého, křečka velkého, velemyši obláčkové a klokana Hagenova a příchody nových zvířat. K 21. listopadu letošního roku se v Zoo Praha narodilo a vylíhlo celkem 1191 mláďat v 223 druzích.

Loríček rudobradý. Foto: Václav Šilha, Zoo Praha Loríček rudobradý. Foto: Václav Šilha, Zoo Praha

Mezi nejvýznamnější letošní mláďata patří bezesporu dvě „stoprocentně pražská slůňata“. Jejich narození je obrovským chovatelským úspěchem, který potvrzuje, že pražská zoo patří ke světové chovatelské špičce. Mezi další letošní úspěchy patří také narození mláděte hrabáče kapského či mláděte mravenečníka velkého. Velkou radost máme také z narození hrocha obojživelného a největší překvapení nám letos bezesporu přineslo nečekané narození gorilího samečka.

Na tiskové konferenci byly představeny také nejzajímavější a nejdůležitější letošní odchovy a to zmije obecné, želvy hvězdnaté, zejozoba afrického, loríčka rudobradého, křečka velkého, velemyši obláčkové a klokana Hagenova.

Zmije obecná je jediným jedovatým hadem ve fauně České republiky. Dospělé zmije chováme a vystavujeme v Zoo Praha ve venkovní expozici našich plazů na Zakázance. Chov zmije obecné v umělých podmínkách je velmi náročný - vyžaduje přesnou kombinaci tepla, chladu a vlhka, mladé zmije jsou navíc velmi vybíravé. Za velký úspěch považujeme, že se chovu tohoto druhu u nás daří - začátkem dubna letošního roku se odchované samičce narodilo 5 mláďat. Tím jsme u tohoto nesnadného a choulostivého druhu dosáhli druhé generace v lidské péči.

Zmije obecná. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Želva hvězdnatá - jeden z nejkontrastněji zbarvených druhů suchozemských želv - se v roce 2016 rozmnožila v naší zoo poprvé. Želvy hvězdnaté patří mezi suchozemskými želvami k nejnáročnějším. V jejich chovu je třeba simulovat střídání vlhkých a suchých období a umožnit želvám přirozený životní rytmus. Letos se v Zoo Praha vylíhlo 8 zdravých mláďat, která odchováváme v zázemí pavilonu velkých želv.

Zejozob africký je černě zbarvený čáp s typickým tvarem zobáku, který je adaptací tohoto druhu pro příjem potravy - živí  se vodními živočichy, zejména různými plži a mlži, proto musí umět obratně otvírat rozmanité ulity a lastury. Chov každého potravního specialisty v lidské péči je velice komplikovaný. V letošním roce se nám podařilo odchovat rekordních 7 mláďat zejozobů od 3 rodičovských párů. V posledních 5 letech se nám tak podařilo úspěšně odchovat 23 mláďat, z čehož 14 bylo odchováno přirozeně pod rodičovskými páry. S takovou bilancí se dosud nemůže pochlubit žádná jiná zoo na světě. 

Loríček rudobradý žije pouze v nížinných lesích severovýchodní Nové Guiney. Ačkoli byl tento pestře zbarvený papoušek v minulosti chován ve více zoologických zahradách, nyní ho nalezneme pouze na třech místech v Evropě včetně Zoo Praha, která je zároveň jediným místem, kde se rozmnožování tohoto druhu daří. Celkem se podařilo odchovat 10 mláďat těchto potravních specialistů, z čehož rekordní 4 v letošním roce.

Křeček velký je kriticky ohrožený druh madagaskarského hlodavce, který je zařazen na seznam evolučně jedinečných a zároveň globálně ohrožených zvířat. Dvě letošní mláďata se narodila 20. března a 18. června a jsou devátým a desátým mládětem, které se nám podařilo odchovat.

Velemyš obláčková je největší myšovitý hlodavec světa, který žije v korunách stromů mlžného lesa na ostrově Luzon. Naše zoologická zahrada založila chov tohoto druhu mimo Filipíny v roce 2007 a vede jejich Evropskou plemennou knihu. Pod naším koordinátorstvím dosáhl stav evropské populace velemyší obláčkových v letošním roce počtu více než sto jedinců. Letos jsme v Zoo Praha odchovali od dvou nově sestavených párů po jednom mláděti, celkově jde o 14. a 15. mládě v naší zoo.

Velemyš obláčková. Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Klokan Hagenův je pralesní druh klokana z Nové Guineje, o kterém nejsou téměř žádné přesné informace. V současné době je v Evropě v lidské péči pouze ve třech chovech, jeden chov je v USA a dále ho nalezneme v chovech v Indonésii a na Filipínách. V Zoo Praha byli klokani Hagenovi po několik let vystavení v noční expozici Indonéská džungle. Po letošním přesunu do zázemí proběhl úspěšný porod a v současnosti pokračuje odchov malého klokana – mládě dosud stále neopouští vak. Jedná se zřejmě o první odchov tohoto druhu v Evropě.

Mezi další zajímavé odchovy v Zoo Praha patří například narození mláděte dikobraza palawanského, kočky rybářské, chápana středoamerického či supa mrchožravého.

Na tiskové konferenci byly zmíněny také některé důležité příchody zvířat do Zoo Praha. Mezi nejcennější přírůstky v letošním roce patří chřestýšovec mangšanský, pekari Wagnerův, nosál bělohubý, lachtan jihoafrický, či sup mrchožravý, kteří jsou velkou nadějí pro naše budoucí odchovy.


Duni, foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Samice Duni, dcera naší slavné gorily Moji, již brzy přijede do Zoo Praha, kde se zabydlí v novém pavilonu goril.

Mláďata hutií jsou aktivní po celý den. Návštěvníci je v areálu zoo najdou nad Indonéskou džunglí, jen pár kroků od výběhu pro vydry. Foto Petr Hamerník, Zoo Praha

Nejen na jaře, ale i v polovině léta je Zoo Praha plná mláďat. Dovádění trojčat hutií baví návštěvníky každého věku a sotva vylíhlí plameňáci se už nemotornými kroky přibližují k vodě. Chovatelsky cenné jsou přírůstky...
Přihlášení k newsletteru