Světový den migrace ryb

Akce v Zoo Praha

Zoo Praha  |  22. 05. 2024


Na sobotu 25. května jsme si pro vás připravili akci zaměřenou na ochranu původních ryb České republiky. Program spolu se Zoo Praha připravila Agentura ochrany přírody a krajiny, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka a Český rybářský svaz.

Karas obecný, foto: Petr Hamerník, Zoo Praha Karas obecný, foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

10.00–16.00 Informační a herní stanoviště

 • Poznejte ryby České republiky.
 • Zjistěte, proč je pro ryby důležitá migrace a co ji ohrožuje.
 • Seznamte se s projektem na ochranu karase obecného.
  Dětská zoo

11.00–16.00 Blok přednášek

 • 11.00 Fascinující svět ryb
  Přednášejícím je Ing. Petr Vrána, Ph.D. (ČRS)
 • 12.00 Fenomén rybí migrace
  Přednášejícím je Ing. Jiří Musil, Ph.D. (VÚV)
 • 13.00 Konektivita vodních toků
  Přednášejícím je Ing. Pavel Marek (AOPK)
 • 14.00 Harmonizace hydroenergetiky s ochranou přírody
  Přednášejícími jsou Ing. Jiří Musil, Ph.D. (VÚV), a Ing. Pavel Marek (AOPK)
 • 15.00 Záchrana karase obecného
  Přednášejícím je kurátor chovu plazů, obojživelníků a ryb Petr Velenský (Zoo Praha)
  Vzdělávací centrum

 

 


Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Zjistěte v sobotu 22. června, jaký je život v poušti Gobi a jak jsou koráby pouště uzpůsobeny k životu v jedněch z nejextrémnějších podmínek.

Pohlaví i jméno prvního českého mláděte vombata společně odhalili ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek a patron pražských vombatů herec Ondřej Sokol. Foto: Oliver Le Que, Zoo Praha

V Zoo Praha dnes proběhly slavnostní křtiny prvního vombata narozeného v Česku. Mládě dostalo od herce a moderátora Ondřeje Sokola jméno Mersey podle řeky protékající oblastí na Tasmánii, kde je hlášena nejvyšší četnost...
Přihlášení k newsletteru