Kůň Převalského

Seznam zvířat

Zoo Praha  |  22. 08. 2013


Kůň Převalského byl po dlouhou dobu erbovním zvířetem naší zoo. Však se také Zoo Praha o záchranu tohoto posledního divokého koně nemalou měrou zasloužila.

Kůň Převalského, foto: Tomáš Adamec, Zoo Praha Kůň Převalského, foto: Tomáš Adamec, Zoo Praha