2010–2012 Sojkovci

Významné odchovy

Zoo Praha  |  15. 10. 2023


Významné prvoodchovy

Sojkovec dvoubarvý, foto: Tomáš Adamec, Zoo Praha Sojkovec dvoubarvý, foto: Tomáš Adamec, Zoo Praha

Významné prvoodchovy

Tito pěvci z lesů východní Asie jsou oblíbenými klecovými ptáky, což řadu druhů ohrožuje. Jejich množení v lidských chovech se přitom příliš nedaří. Zoo Praha, kde sojkovce chováme už 30 let, je v tomto výjimkou co do počtu druhů i úspěšných odchovů.

Jako ptáci stavící otevřená hnízda jsou sojkovci citliví na vyrušení, od lidí i jiných sojkovců. Proto je chováme hlavně v zázemí, kde lze vytvořit klidnější podmínky. Různé druhy navíc vyžadují pro stavbu hnízda různé materiály (bambus, jehličí, trávy, listí...). Po úspěšném zahnízdění snůšku nejraději ponecháváme rodičům. Pokud ale hrozí, že se odchov nepovede přirozeně, můžeme vejce přenést do líhně, krmit mláďata uměle nebo je podsadit pěstounům. U sojkovců je dokonce možné mezidruhové pěstounství.

Sojkovec dvoubarvý je ohroženým druhem z ostrova Sumatra. Dlouho byl považován za poddruh běžnějšího sojkovce chocholatého, a tedy i opomíjen v chovech. V Zoo Praha se v roce 2010 povedl první přirozený odchov tohoto druhu v Evropě.

Sojkovec vlnkohřbetý, foto: Archiv Zoo Praha

Sojkovec vlnkohřbetý je endemitem horských lesů střední Číny. Jako první v Evropě jsme tento druh odchovali v roce 2011 metodou pěstounské péče.

Sojkovec rezavouchý, foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Sojkovec rezavouchý je druh v chovech ojedinělý. O to vzácnější byl jeho první přirozený odchov na světě, který se nám podařil v roce 2012.

Sojkovec modrotemenný,  foto: Tomáš Adamec, Zoo Praha

Sojkovec modrotemenný je kriticky ohroženým druhem z Číny, kde odhadem přežívá posledních 50 až 250 jedinců. V ČR jsme jej odchovali jako první v roce 2012.