2012 Želva korunkatá

Významné odchovy

Zoo Praha  |  14. 10. 2023


První odchov na světě

Foto: Tomáš Adamec, Zoo Praha Foto: Tomáš Adamec, Zoo Praha

První odchov na světě

Světový prvoodchov želvy korunkaté nebyl jen průlomem chovatelským, ale i vědeckým. Po čtyřech letech úsilí se podařilo odhalit jedinečný způsob rozmnožování tohoto ohroženého sladkovodního druhu z Indie. Když si kurátor plazů Petr Velenský všiml, že jedna z želv pouští vejce přímo do vody, usoudil, že nejde o chybu a oslovil indického herpetologa Dhruvajyotiho Basua. Ten potvrdil, že místní rybáři říkají něco podobného a přispěl i dalšími poznatky z reprodukčního cyklu této želvy, který byl předmětem jeho výzkumu.

Podle vžitých představ by nemělo žádné plazí vejce přežít ponoření do vody. Ukázalo se však, že pro želvy korunkaté jde naopak o nutnou podmínku jejich vývoje. Klíčem k úspěšnému odchovu bylo napodobení vodního režimu severoindických řek. Vajíčka strávila půldruhého měsíce ve vodní lázni, poté tři měsíce v suchu a chladnu, nato dva měsíce v teple a nakonec opět nakrátko ve vodě, kde se již bleskově líhla čilá mláďata.

Díky této simulaci dokážeme rekonstruovat přirozený průběh inkubace vajec želvy korunkaté. Vajíčka klade na podzim na zaplavené mělčiny. Když voda s nástupem zimy ustoupí, octnou se snůšky pokryté naplaveninami na souši, ale na vývoj si musí počkat až do teplejších jarních měsíců. Během nich se zárodky rychle vyvíjejí, aby byly připravené k vylíhnutí po zaplavení červnovou monzunovou povodní. Jde o zásadní zjištění – kdyby se na řekách, kde tato želva žije, udělaly přehrady a hladina vody by byla stálá, tento druh by vyhynul.