Zoo Praha se podílí na záchraně sajg mongolských, přispěla na jejich výzkum

Projekty

Zoo Praha  |  03. 10. 2017


Na ochraně jedinečné antilopy sajgy mongolské Zoo Praha spolupracuje od roku 2017, a to na dlouhodobém výzkumném projektu, zabývajícím se jejich ekologií, potravními nároky a faktory limitujícími jejich výskyt v prostředí západního Mongolska. Zoo Praha ze sbírkového konta „Pomáháme jim přežít“ financovala nákup telemetrických obojků určených pro monitoring pohybu sajgy mongolské ve třech oblastech jejího výskytu. Získaná data poslouží k efektivnějšímu zacílení ochranářských opatření, včetně možné translokace do nových oblastí.

Zoo Praha ze sbírkového konta „Pomáháme jim přežít“ financovala nákup telemetrických obojků určených pro monitoring pohybu sajgy mongolské ve třech oblastech jejího výskytu. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha Zoo Praha ze sbírkového konta „Pomáháme jim přežít“ financovala nákup telemetrických obojků určených pro monitoring pohybu sajgy mongolské ve třech oblastech jejího výskytu. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

„Díky satelitnímu sledování je možné detailně monitorovat pohyb sajg a data, která získáme, pomohou nejenom lépe poznat život těchto pozoruhodných zvířat, ale také přispějí k tomu, aby bylo možné účinněji čelit jejich postižení nákazami, které se na ně přenášejí z dobytka,“ vysvětluje Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha, který se odchytu a značení sajg spolu s kolegy zúčastnil, a doplňuje: „Samotný odchyt sajg, které jsou nesmírně plaché a dokáží běžet až rychlostí 80 km/h, byl v rovinatém terénu velmi náročný. I když jsem tomu zpočátku nevěřil, díky zkušenosti mongolských ochránců přírody se všech deset sajg podařilo v plánovaném termínu odchytit do sítí nastražených v mírných proláklinách. Byla to opravdu mistrovská práce, na níž se v dokonalé koordinaci podílelo vždy deset až patnáct lidí vybavených terénními automobily a motocykly.“

Samec sajgy mongolské vbíhá do sítě pro odchyt zvířat. Tito sudokopytníci patří mezi kriticky ohrožené druhy zvířat a Zoo Praha přispěla na jejich výzkum. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Samec sajgy mongolské vbíhá do sítě pro odchyt zvířat. Tito sudokopytníci patří mezi kriticky ohrožené druhy zvířat a Zoo Praha přispěla na jejich výzkum. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Hlavními důvody drastického poklesu početnosti této vzácné mongolské antilopy je pytláctví především pro rohy, které jsou žádaným artiklem pro potřeby čínské medicíny i jako trofeje. Populace sajg je také náchylná k bakteriálním infekcím, které byly v minulosti příčinou masívních úmrtí. Poslední epidemie moru malých přežvýkavců (Peste des Petits Ruminants) v letech 2016 až 2017 zdecimovala více než polovinu populace sajg mongolských, kterých před nákazou bylo minimálně 10 000. Oslabené populace jsou také náchylnější k dalším poklesům početností, například vlivem tuhých zim. Hrozí jim tedy fragmentarizace do malých skupinek, které snáze podléhají zániku.

 

Pomáhejte s námi

Každou návštěvou zoo přispíváte částkou 8 Kč na ochranu ohrožených druhů zvířat v rámci projektu Pět korun ze vstupného. Podpořit ochranu gaviála v Indii můžete také nákupem vybraných suvenýrů v areálu zoo, převodem libovolné částky na sbírku Pomáháme jim přežít nebo zasláním dárcovské sms. Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, na projekt přispějete částkou 29, 59 nebo 89 Kč. Využít můžete také variantu trvalého příkazu (každý měsíc se vámi zvolená částka automaticky zašle na konto Zoo Praha), a to na všechny uvedené částky. Pro zrušení trvalého příkazu zašlete SMS ve tvaru STOP OHROZENEDRUHY na číslo 87 777. Poslední a nejnovější možností jak přispět jsou platební kiosky umístěné v areálu Zoo Praha.

Sbírkové konto Pomáháme jim přežít č. ú. 43-6804660247/0100
DMS OHROZENEDRUHY 30
DMS OHROZENEDRUHY 60
DMS OHROZENEDRUHY 90
DMS OHROZENEDRUHY 190
Jednorázovou DMS v tomto tvaru zašlete na číslo 87 777
DMS TRV OHROZENEDRUHY 30
DMS TRV OHROZENEDRUHY 60
DMS TRV OHROZENEDRUHY 90
DMS TRV OHROZENEDRUHY 190
Trvalou DMS v tomto tvaru zašlete na číslo 87 777

 

Sajgy mongolské vypadají jako zvířata z jiných časů. I díky samici s telemetrickým obojkem, které financovala Zoo Praha, se o životě kriticky ohroženého druhu dozví vědci více. Foto: Miroslav Bobek, Zoo Praha

Partneři projektu