Pláně

Expoziční celky


Na náhorní plošině, která vznikla z naplavenin přinesených Vltavou, najdete prostorné výběhy, ideální pro stáda velkých býložravců.

Stádo bizonů. Foto: Archiv Zoo Praha Stádo bizonů. Foto: Archiv Zoo Praha

Hned několik druhů, které je obývají, bylo kdysi téměř vyhubeno a jejich přežití do dnešních dní je závislé na důsledné ochraně v přírodě a chovech v lidské péči.

Pro pražskou zoo jsou v tomto ohledu zásadní koně Převalského, v jejichž záchraně sehrála jednu ze stěžejních rolí a dnes organizuje jejich převoz a vypouštění zpět do přírody Mongolska.

Ani většina ostatních druhů, které zde chováme, však nemá právě na růžích ustláno – přímorožce šavlorohé již v přírodě nenajdete, divokých velbloudů dvouhrbých přežívá poslední hrstička, ohrožení jsou i jeleni lyrorozí a záchrana bizonů doslova za minutu dvanáct je již dnes známým příběhem.